ČETRTI BIOLOŠKI VEČER: O Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera - včeraj, danes, jutri?

Koper

Predavanje z naslovom Krajinski park Pivška presihajoča jezera - včeraj, danes, jutri? bo izvedel Tadej Kogovšek, ki je na področju varstva narave zaposlen že več kot 10 let. Predavanje bo potekalo v sredo, 11. januarja, ob 19. uri, preko videokonferenčnega orodja ZOOM.

Tadej Kogovšek je največ izkušenj pridobil na Zavodu RS za varstvo narave, kjer je pokrival varstvo narave v gozdarstvu in pomagal pri razvoju sistema naravovarstvenih smernic v drugih sektorjih. Sodeloval je pri različnih EU projektih na področju varstva narave (WETMAN, LIFE KOČEVJE, AlpES) in pri nastajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Pri delu si je nabral ogromno delovnih izkušenj, vendar si je pri tem zaželel novih izzivov, saj je vse bolj pogrešal teren in delo na izvedbenem nivoju.

Zato je izkoristil priložnost in se zaposlil v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). S svojim delom želi izboljšati upravljanje območja in z različnimi projekti poskrbeti za njegov sonaravni razvoj, saj verjame, da so marsikatere spremembe možne tudi na lokalnem nivoju.

V prvem delu predavanja bo avtor predstavil ustanovitev zavarovanega območja Krajinski park Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). Park je bil ustanovljen s strani lokalne skupnosti v letu 2014. Ožje varstveno območje zajema presihajoča jezera, ki jih lahko v parku naštejemo kar enajst. V drugem delu bo predavatelj predstavil aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA. S tem projektom želijo upravljalci zavarovanega območja postaviti dobre temelje za nadaljnje upravljanje kmetijske krajine.

Predstavljeni bodo ukrepi za izboljšanje oz. ohranjanje ciljnih habitatnih tipov - Presihajoča jezera in Vzhodna submediteranska suha travišča. V zadnjem delu predstavitve pa se bo predavanje dotaknilo bližnje prihodnosti: kaj želi park doseči v prihodnje in kje so nadaljnje priložnosti za ohranjanje oziroma razvoj območja. V parku verjamejo, da je z dobro ekipo ljudi (prebivalci, različne službe, Občina) možno uskladiti različne interese in nadaljnji razvoj ter s tem doseči cilje, ki so bili postavljeni v času ustanovitve.

Celoten program letošnjih bioloških večerov z ZOOM povezavo je dostopen tukaj. Če ste tretje predavanje z naslovom "Pomen gliv v urbanih gozdovih" zamudili, si ga zdaj lahko ogledate tukaj.