BIOLOŠKI VEČERI UP FAMNIT: Kakšna je vrednost rastlin v slovenskih ljudskih pesmih?

Koper

UP Famnit vabi na drugo letošnje predavanje z naslovom "Sem šel na figov drev, jabolka sem dol klatil, hruške so same padale: ekonomska, simbolna in intrinzična vrednost rastlin v slovenskih ljudskih pesmih", ki bo v sredo, 24. novembra 2021, ob 19.00, na UP FAMNIT (Avla Glagoljaška) in prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Živa Fišer, diplomirana biologinja, zaposlena na UP Famnit, kjer predava pri predmetih Splošna botanika, Biologija raslin in Biodiverziteta. Ukvarja se z različnimi aspekti proučevanja rastlin, od njihove anatomske in morfološke zgradbe, reprodukcijske biologije vse do njihovega varovanja v naravnem življenjskem okolju. Pri svojem delu vse bolj ugotavlja, da je za varovanje vrst v njihovem naravnem okolju izjemnega pomena sodelovanje z ljudmi in razumevanje odnosa med človekom in rastlinami. Iz tega izhaja tudi novo področje njegega zanimanja, etnobotanika.

Tokratno predavanje v sklopu bioloških večerov predstavlja malo drugačen pogled na rastline - z vidika etnobotanike. Etnobotanika je integrativna veda, ki na različne načine proučuje ljudsko znanje in verovanje o rastlinskem svetu. Med načine proučevanje odnosa med človekom in rastlinami sodi tudi proučevanje virov, ki so se preko ustnega ali pisnega izročila prenašali iz roda v rod. Slovenska literarna dediščina je z vidika ljudskega pesništva bogata in vsakdo od nas pozna vsaj kakšno pesem z omembo rastlin. Vendar - ali lahko iz ljudskih pesmi izvemo kaj več? Ali nam lahko pomagajo pri razumevanju odnosa med preprostim kmečkim človekom in rastlinami iz njegove okolice? Ali nam lahko pesmi razkrijejo kakšne nepoznane vidike uporabe rastlin? In nenazadnje - ali skrivajo rastline v pesmih kakšen simbolni pomen?

Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Če ste prvo predavanje z naslovom »V.I.P. projekt za ogrožene vrste in habitate v Vipavski dolini« zamudili, si ga zdaj lahko ogledate tukaj.