BIOLOŠKI VEČERI SE NADALJUJEJO: Tokrat o pomembnosti vodnih zajetij na Krasu

Koper

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT skupaj s projektnimi partnerji na projektu ENGREEN nadaljuje z organizacijo niza bioloških večerov za širšo javnost. Sedmo predavanje letošnjih bioloških večerov z naslovom Pomembnost vodnih zajetij na Krasu se bo odvijalo danes, 24. februarja 2021, ob 19.00. Predavala bo Gaia Fior, sodelavka zadruge Rogos ter znanstvena svetovalka pri Društvu za zaščito ribnikov in mokrišč v Furlaniji - Julijski krajini.

Gaia Fior je diplomirala iz naravoslovnih znanosti in se ukvarja z naravovarstvom in znanstvenim komuniciranjem. Kot samostojna sodelavka se povezuje z institucijami v Furlaniji - Julijski krajini pri nalogah monitoringa herpetofavne in upravljanja ter obnove majhnih vodnih zajetij in posledično avtohtonega rastlinstva in živalstva.​

Voda je bila v kraškem okolju vedno najdragocenejša dobrina. Za poselitev tega območja je moral človek ustvariti različne vrste vodnih zajetij in jih stalno vzdrževati. To skrb je lokalna skupnost opustila, ko so tudi na to območje napeljali vodovod. Vendar so sčasoma ta vodna zajetja postala izjemno pomembna tako za napajanje prostoživečih živali, kot tudi za razmnoževanje različnih vrst dvoživk. V predavanju bo predavateljica predstavila vrste vodnih zbiralnikov in njihovo razširjenost na tržaškem Krasu ter tamkajšnjo rastlinstvo in živalstvo.

Predavanje o vodnih zajetjih bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini) in dostopno prek ZOOM povezave. Vsa pretekla predavanja v sklopu Famnitovih bioloških večerov pa so še vedno dosegljiva na tej povezavi.