BIOLOŠKI VEČERI SE NADALJUJEJO: Tokrat o mišični bolezni sarkopenija

Koper

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT nadaljuje z organizacijo niza bioloških večerov za širšo javnost. Deseto predavanje letošnjih bioloških večerov z naslovom Genetski vidiki sarkopenije se bo odvijalo jutri, 31. marca 2021, ob 19.00. Predavala bo Felicita Urzi, predavateljica in raziskovalka na Oddelku za biodiverziteto na UP FAMNIT.

Felicita Urzi je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kot asistentka pri predmetih kemija, biokemija in ekotoksikologija. Svojo raziskovalno pot je začela na področju Kineziologije, kjer je tudi nadaljevala z doktorskim študijem. V doktoratu se osredotoča na različne vidike sarkopenije, od prepoznavanja bolezni do njenih genetskih vidikov. Na oddeleku za biodiverziteto, UP FAMNIT, raziskovalno sodeluje s skupino molekularnih biologov, na področju varstvene genetike. ​

Naraščanje števila starejših odraslih je pomemben svetovni demografski trend 21. stoletja. Opazno se zvišuje število potrebnih postelj in stroškov za dolgotrajno oskrbo v domovih za starejše občane, najverjetneje zaradi zmanjšanih funkcijskih telesnih zmogljivosti starejših. Med vzroki za poslabšanje funkcijskih telesnih zmogljivosti uvrščamo tudi sarkopenijo. Od leta 2018 je tudi uradno priznana kot mišična bolezen.

Po splošni oceni znanstvenih raziskav je sarkopenija prisotna v približno 10 % svetovne populacije. V populaciji starejših odraslih v dolgotrajni oskrbi, je razširjenost še višja in lahko predstavlja 37,2 %. Sarkopenija predstavlja dejavnik tveganja za padce in zlome, slabšo mobilnost, oslabljeno sposobnost za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti, izgubo neodvisnosti ali potrebo po dolgotrajni oskrbi, povezana je tudi s kognitivnim upadom in kroničnimi boleznimi. Nekatere študije so poudarile pomembnost genetske nagnjenosti k nastanku sarkopenije.

Predavanje bo dostopno prek ZOOM povezave. Vsa pretekla predavanja v sklopu Famnitovih bioloških večerov pa so še vedno dosegljiva na tej povezavi.