BERTOČANI NEOMAJNI: Bržan pozablja, da je občina izdala soglasja v času njegovega mandata; zakaj podpira zasebni kapital?

Koper

V Krajevni skupnosti (KS) Bertoki so zaskrbljeni nad besedami in dejanji koprskega župana Aleša Bržana. Kot pravijo, Bržan prelaga odgovornosti na koprsko upravno enoto (UE Koper), pri tem pa pozablja, da je občina vsa potrebna soglasja investitorju za kamionski terminal v GORC Sermin izdala v času njegovega mandata.

V KS Bertoki so se odzvali na izjave, ki jih je koprski župan Aleš Bržan v zadnjih dneh podal v medijih v zvezi z vzpostavitvijo novega kaminskega terminala v GORC Sermin. Bertočani opozarjajo, da so se zaradi strateške lege primorani neprestano soočati s posegi v njihovih življenjski prostor, kot pravijo:

"S tem, da smo nenehno na preži in odzivni, ko gre za spremembe v našem prostoru, izpolnjujemo svojo državljansko dolžnost, odgovornost ter skrbnosti za javno dobro, kvaliteto bivanja in varovanje okolja."

Dogovori in stališča med KS Bertoki in Mestno občino (MO) Koper so v preteklih letih na tem območju predvidevali "tampon cono", kjer se bodo razvijale obrtniške dejavnosti, "kar je razvidno tudi iz prostorskih aktov za GORC Sermin", poudarjajo Bertočani. Glede na izjave, ki jih je Bržan v preteklih dneh dal v medijih, pa opozarjajo, da se "izgovarja in v celoti prelaga odgovornost za skrb in kvaliteto bivanja ter zdravje občanov na UE Koper, in njeno odločitev o izdaji gradbenega dovoljenja za omenjeno gradnjo".

KS Bertoki: MOK je v času Bržanovega mandata izdala investitorju vsa potrebna soglasja

"Pred tem pa pozabi omeniti, da je MOK leta 2019, v času njegovega mandata, brez kakršnihkoli pomislekov investitorju izdala vsa potrebna soglasja," navajajo v KS Bertoki in izpostavljajo, da ni mogoče enačiti tistega, kar je po prostorskem aktu predvideno, in tistegal kar je v besedilu prostorskega akta dopustno oziroma dovoljeno.

Kot pojasnjujejo, sprememba predvidene namembnosti vsebin po prostorskem aktu z novimi dopustno dovoljenimi vsebinami pomeni najmanj postopek preverjanja skladnosti z vsemi tehničnimi, pravnimi in demokratičnimi zahtevami po predpisih ter z vedenjem, da so zadeve urejanja in posegov v prostor javne.

V trenutno veljavnem prostorskem aktu je v grafičnih kartah za GORC Sermin izrecno predvidena gradnja poslovno-storitvenega objekta, poslovnega hotela in še manjšega poslovnega objekta, okrog pa so parkirišča za avtomobile. Ali je torej dopustno, da se namembnost predvidenih vsebin spremeni tako, da MOK potihoma za isto območje izda soglasje za gradnjo kamionskega terminala, ne da bi predhodno komunicirala z lokalno skupnostjo, upoštevala predhodne dogovore in informirala KS Bertoki o spremembah, se sprašujejo Bertočani.

KS Bertoki: MOK ima možnost onemogočiti izvajanje škodljivih in neprimernih vsebin za vselej

"Po županovem mnenju je to dopustno in demokratično. V komunikaciji z županom smo to dilemo večkrat poskušali razrešiti z vprašanjem, na podlagi katere občinske vizije, katerih strateških dokumentov in strokovnih podlag se območja GORC Srmin in KS Bertoki spreminja v parkirišče za tovornjake? Na vprašanje, ki je bilo izpostavljeno na delovnem sestanku z županom in tudi v izrednem informativnem biltenu KS Bertoki, ne župan ne občinske službe niso odgovorili," pravijo v KS Bertoki.

Nadalje želijo od Bržana izvedeti, v katerem delu prostorskih aktov GORC Sermin je predvidena gradnja kamionskega terminala, saj so "v KS Bertoki razumeli, da v njih gradnja ni predvidena, iz pretekle večletne komunikacije z MOK pa niti dogovorjena".

Ob tem dodajajo, da ima MOK v novem občinskem prostorskem načrtu (OPN) v GORC Sermin možnost onemogočiti izvajanje škodljivih in neprimernih vsebin, med katerimi je tudi kamionski terminal, za vselej. Drugo vprašanje pa je, ali je MOK to pripravljena storiti, ali je v ozadju morda "legalizacija" kamionskega terminala, se sprašujejo:

"Prav po predstavitvi napovedanega OPN smo opozorili, da v tem dokumentu niso jasne podlage in rešitve za prometnice, ki povezujejo lokalni in tranzitni promet in različne vrste prometa (pomorski, cestni in železniški), in da je eden od ključnih dejavnikov "kamionskega problema" v mestu Koper (in obmestnih območjih na vzhodu) neizvajanje prostorskega akta. Ta predvideva izgradnjo serminske vpadnice, ki bi celoten tovorni promet preusmerila direktno iz avtocestnega omrežja na severni vhod Luke Koper in s tem razbremenila ceste v naselju Bertoki in mestu Koper."

Pred dnevi je Luka Koper naznanila, da bo do leta 2023 zgrajen nov luški kamionski terminal pred severnim vhodom v Luko Koper, ki bo nadomestil terminal v mestu. Njegova koncesija se izteče čez dve leti. Takšno rešitev, ki je dogovorjena že od sprejetja državnega prostorskega načrta (DPN) za Luko Koper leta 2011, podpira tudi KS Bertoki.

KS Bertoki: zakaj MOK podpira zasebni kapital?

"Ni nam znano, zakaj v tej zgodbi MOK podpira zasebni kapital in investicijo v dodatni kamionski terminal v obrtni coni Sermin, ki v strateških dokumentih in strokovnih podlagah za to območje ni predviden in ni potreben. Največjo korist v zasebnem kamionskem terminalu ima le investitor v obliki milijonskih zaslužkov. Strošek popravila uničene prometne infrastrukture bi bremenil MOK in proračun. Obrtniki bi trpeli hrup in prometne zastoje. Krajani Bertokov bi prevzeli onesnaženje in trajno kompromitiran življenjski prostor," poudarjajo.

Bertočani ob tem opozarjajo še na Škocjanski zatok v neposredni bližini, ki se je razvil v izjemen habitat redkih in izumirajočih vrst in je del evropskega omrežja Natura 2000. V omrežje so vključena posebna varstvena območja, namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka.

"Škocjanski zatok je ena zadnjih tovrstnih oaz v Evropi, zato zagovarjamo samo izničenje vsake nove možnosti za njegovo ogrozitev. Želimo, da ga podedujejo naslednji rodovi. Za zaključek izpostavljamo opozorilo, da županova komunikacija spodbuja uveljavljanje zavajajočih netočnosti in da vsebuje znake izključevanja in diskreditacije drugače mislečih.

Na jasna vprašanja KS Bertoki se odziva z označitvijo uporabe naše pravice do informiranosti in preverjanja točnosti informacij tako, da nas po krivem obdolži, da obremenjujemo pomembno razpravo o reševanju kamionskega prometa in parkiranja v MOK.

Vključevanje javnosti v proces načrtovanja in odločanja v prostorskih zadevah je opredeljeno v številnih evropskih direktivah, predvsem pa v t.i. Aarhuški konvenciji. Kdor vstopa v ta proces brez partikularnih ali kapitalskih interesov razume, da zagovarjamo strokovno, argumentirano in spoštljivo razpravo, ki je vključujoča za vse strani," so neomajni Bertočani.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Kolibri123 |  08 .04. 2021 ob  19: 24
Situacija je kristalno jasna: Bertožani so se skozi več Popotovih mandatov pogajali z občino za okolju in ljudem koristen razvojni plan tamponske obrtne cone, kot je bil napisan, narisan in sprejet po javnih razgrnitvah in javnih razpravah. To zdaj Bržan v svojem mandatu briše z levo roko in brez javne razprave umesti na tem mestu kamionski terminal, ki nima nobene zveze z razvojem obrtne cone. Vprašanje pa je, kaj je v ozadju.
Opazovalec |  07 .04. 2021 ob  13: 16
-4
@vseved# Ja kaj češ. nekateri so navajeni živeti v svinjariji in se bojijo sprememb.
Istriano |  07 .04. 2021 ob  02: 05
Ne bo službe za Bržana, ampak se bo vrnil v inkubator, kjer je bil 16 let.
Olgo Franco |  06 .04. 2021 ob  22: 21
Alešu se izteka mandat in išče novo službo... verjetno bo urejal mirujoči promet na kamionskem terminalu za par jurjev neto na mesec....zato se malo mudi...zato se ne izbira sredstev...
Aleš zate je Popo mali miš...
vseved |  06 .04. 2021 ob  21: 57
Sem si šel ogledat tisto cono. Sama svinjarija in navlaka.
Ištrijan |  06 .04. 2021 ob  21: 00
Le s čim ga je Rus oplel?

Vprasanje je retoricno
alfa |  06 .04. 2021 ob  20: 45
-14
dajajte vi minuse kolikor hočete ... prej kot slej so vsi isti pri koritu s šoldkami ,sam preobleko imajo drugo ...ja ja kar zatiskajte si oči...le brž le brž glavo v pesek, da ne boste še česa videli
alfa |  06 .04. 2021 ob  19: 33
aha, se je že začelo pri koritu so vsi isti ne samo popvič
frikofrkic |  06 .04. 2021 ob  19: 09
16
Ne razumem, pod Popotom je občina to parcelo prodala zasebniku, pod Popotom se je sprejelo prostorski načrt, zdaj pa je Bržan kriv?
Istriano |  06 .04. 2021 ob  18: 55
Še dobro leto in gre! Bržan raus!