Banka Slovenije v pregled načrtov Factor banke in Probanke

Izteka se rok, do katerega morata izredni upravi Factor banke in Probanke, ki sta od 6. septembra v postopku nadzorovane likvidacije, Banki Sloveniji posredovati načrta prestrukturiranja. Ta vključuje tudi pripravo otvoritvenih bilanc, ki bosta pokazali njuno dejansko finančno stanje.

Izredni upravi Probanke in Factor banke sta v petek zagotovili, da bosta gradiva, za kateri sta zadolženi, pripravili v predpisanih rokih in jih posredovali Banki Slovenije. Ta bo nato oba načrta prestrukturiranja proučila in ju v vlogi nadzornika potrdila, če bosta ustrezno pripravljena.

Nato ga bo ministrstvo za finance predložilo Evropski komisiji zaradi pridobitve dokončnega soglasja k državnemu poroštvu za obveznosti bank z naslova črpanja neposrednega likvidnostnega posojila v skrajni sili. Vlada je namreč ob izdaji poroštva pridobila le začasno soglasje komisije.

S strani Evropske komisije odobreni načrt prestrukturiranja bo osnova za delovanje bank v prihodnje. Primanjkljaj premoženja za pokritje vseh obveznosti Probanke in Factor banke do navadnih upnikov sicer po prvotnih ugotovitvah Banke Slovenije znaša 400 milijonov evrov.

Deli novico: