APLIKATIVNI KINEZIOLOGI SPODBUJAJO H GIBANJU: Pripravili so več izzivov za prijatelje in družine

Izola

Ekipa študentov Fakultete za vede o zdravju je za prednovoletni čas pripravila nekaj posebnih dogodkov. Med 25. decembrom in 1. januarjem bodo potekali tedenski gibalni izzivi, kar pomeni, da bodo vsak dan delili poseben gibalni izziv. S tem želijo h gibanju spodbuditi različne skupine, tako prijatelje kot tudi družine.

Študijski program Aplikativna kineziologija združuje znanje in gibanje, povezujejo pa se tudi s sorodnimi zdravstvenimi področji. Na Facebook strani dogodka so že objavili prijateljski in družinski prednovoletni tedenski izziv.

V prijateljskem prednovoletnem izzivu je sedem dejavnosti, katere morata opraviti oba - izzivalec in njegov prijatelj. Izzivi so različni, od tega, da vsak osvoji svoj vrh, do tega, da prijatelja skupaj zaplešeta. Podobni izzivi so namenjeni tudi družinam. Tem so namenili tudi izziva 'Domači Twister' in 'Kako daleč skočimo skupaj'.

Vsi tisti, ki se bodo odločili, da s študenti opravljajo izzive, lahko o njih poročajo na strani dogodka. Najbolj uspešne in izvirne prispevke pa bodo nagradili.