Ankarančani s tožbo nad Luko Koper

Občina Ankaran v ustanavljanju, ki jo predstavlja svet Krajevne skupnosti (KS) Ankaran, je vložila tožbo v upravnem sporu zoper gradbeno dovoljenje, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo Luki Koper za izgradnjo in zapolnitev kasete, kamor naj bi ob poglabljanju prvega luškega bazena odlagali izkopni material.

Kot so na seji 3. decembra ugotovili v svetu krajevne skupnosti, je bilo omenjeno gradbeno dovoljenje izdano v nasprotju s predhodnim sklepom sveta KS, poleg tega pa ne upošteva zaščite interesov Občine Ankaran. Po njihovi oceni prav tako ni izdano v skladu z zakonodajo in predpisi.

V tožbi v upravnem sporu Ankarančani sodišču predlagajo, da odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja v celoti odpravi oz. razveljavi.

Svet KS Ankaran pa je poleg tega predlagal sklenitev tripartitnega dogovora z vlado in Luko Koper za ureditev odnosov in razmerij v postopkih prostorskega umeščanja pristanišča na območju Ankarana.

Predsednik Krajevne skupnosti Ankaran Gregor Strmčnik

Njihovi pozivi in opozorila ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Mestni občini Koper, Upravni enoti Koper, Luki Koper in ostalim deležnikom, da se brez ustreznih soglasij Občine Ankaran v ustanavljanju vzdržijo vsakršnih postopkov ali pravnih zavez, ki lahko pomenijo protipravna dejanja in celo nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča, so bili v tem primeru po njihovem prepričanju povsem ignorirani.

Izdano gradbeno dovoljenje Luki Koper tako "ponovno predstavlja odklon v smeri nadaljnjega nepotrebnega poglabljanja konfliktov in bo zaradi dolgotrajnih pravdnih sporov lahko tudi zavrlo ali začasno celo preprečilo nadaljnjo širitev pristanišča na območju Občine Ankaran," napovedujejo.

Kot so poudarili, so pobude podali dobronamerno v smislu skrbi za ohranjanje kakovosti bivanja in življenja prebivalcev ob pristanišču ter za spoštovanje slovenskega pravnega reda: "Zavrnitev ankaranskih predlogov zato ni logična, še manj pa razumna."

Ankarančani obenem ocenjujejo, da je bilo neupoštevanje njihovih stališč v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja "dirigirano, naročeno in zahtevano s strani vodstva Mestne občine Koper, v čigar lovke lokalne politične preračunljivosti se je zapletlo tudi novo vodstvo Luke, in ki dosledno ne priznava (si ne zmore priznati), da območje ustanovljene Občine Ankaran že več kot dve leti ni več znotraj (pristojnosti) Mestne občine Koper".

Zato tudi nadzornemu svetu Luke predlagajo, da "problematiki nedavnih spornih poslovnih dejanj družbe v povezavi s pridobitvijo stavbne pravice na območju Občine Ankaran posveti ustrezno pozornost in da prepreči nadaljnje vpletanje Luke Koper v vsebine lokalne samouprave skupnosti Ankarana".

Hkrati v Ankaranu poudarjajo, da razvoja kopenskega dela pristanišča ne rušijo in ne ovirajo Ankarančani, ter da tudi pravočasna poglobitev plovnega kanala v prvi bazen zaradi vložene tožbe ni ogrožena. Kljub stališču, da je predviden gradbeni poseg okoljsko sporno početje, so namreč zaradi njegovega pomena pri ohranjanju konkurenčnosti pristanišča dali soglasje h gradnji kasete na sosednji parceli na območju Občine Ankaran, ki je v lasti države.

Poglabljanje luškega bazena je nujno za vplutje večjih ladij z večjim številom zabojnikov. Luka je od pristojnega ministrstva v začetku novembra prejela gradbeni dovoljenji za izgradnjo in zapolnitev kaset, ki bosta služili za odlaganje izkopnega materiala pri poglabljanju prvega luškega bazena na predelu operativne obale za pretovor zabojnikov. Vrednost del za prvo kaseto je nekaj več kot 1,7 milijona evrov, za izgradnjo sporne kasete pa nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.

ivo |  10 .12. 2013 ob  16: 31
-5
Strmičniku dišijo šoldi iz luke pa tudi županski šoldi bi mu pasali.Tašni so unićili Slovenijo.Takšne bi nagnal iz tam iz kjer je prišel in to za zmiraj,
drugi@norci... |  10 .12. 2013 ob  15: 55
Kje je dialog, kje so kompromisi, kje je sodelovanje?

Poskusi ti to s Popovičem:)
veste še kaj je bolj zanimivo |  10 .12. 2013 ob  15: 54
Da je ta vaša poporegionalobala kot jo že imenujete ena sam požiralnik šoldov,in še nekaj,tam(pri nas)v Ankaranu ko so ble tazadnje volitve je POPO suvereno popušu haha,sicer pa nevem kaj se sploh vtikavam v te vaše komedijantske pogovore.Vi bodte v svoji občini Koper in uživajte mi pa bomo v svoji in pol čez kako leto se lahko spet na to temo kaj pogovorimo in takrat se bodo vidli rezultati,do takrat pa ne bit ko kokoši brez glave in doktorirat brez pameti!Lep dan še naprej vsem skupaj -Čao
---------------------------------------------------------------------------------------------

Veste kaj je najbolj zanimivo? |  10 .12. 2013 ob  15: 34
-8
Da tudi če pride do občine Ankaran, kar je sicer skoraj nemogoče, bo POPO tam suvereno zmagal. On, alpa nekdo od njegovih. :)
Los muljatores de ancarano |  10 .12. 2013 ob  15: 22
-10
Ankaran naselje muljatorjev je idealno mesto za odlaganje mulja. Pa naj se odcepijo brez Luke, če imajo prašnike. Ma ja, jim preveč dišijo šoldi. Luko scuzat do amena je njihov cilj.
norci... |  10 .12. 2013 ob  15: 18
...na delu. Eni in drugi. Kje je dialog, kje so kompromisi, kje je sodelovanje, kje je združevanje moči...aja, tu je slovenija, sem pozabil, sorry...
...več sreče prihodnjič...v drugem tisočletju :(
@ KP METROPOLA |  10 .12. 2013 ob  14: 10
zaradi takšnih nestrpnežev in brezbrižnežev polnih mržnje do bližnjega, kot si ti in tebi podobnih so bili prisiljeni v odcepitev. Vi ste koprčani in Koper je vaš - NI pa vaš Ankaran! Skrbi me s kom sobivam....
PS Nisem pa ne iz Kopra niti iz Ankarana - sem pa blizu obema.
zaskrbljen part2 |  10 .12. 2013 ob  13: 08
-3
izbrisalo del komentarja: slabo se nam piše, če bo Ankaran občina (občine naj se združujejo), še slabše pa, če bo Strmčnikova garda na "oblasti". Dobro jutro, Ankarančani ...
zaskrbljen |  10 .12. 2013 ob  13: 06
-1
Brin: Strmčnik se bori proti vsemu temu kar je on sam, žal! Sem Ankarančan, proti Popoviću
Brin |  10 .12. 2013 ob  12: 37
Kapo dol g.Strmčniku ki se biri proti ;
Korupciji (lat. corruptus – pokvarjen) v pravnem smislu pomeni zlorabo zaupanega položaja v izvršilni, zakonodajni in sodni veji oblasti ter v političnih in celo neekonomskih organizacijah z namenom pridobiti si materialno ali nematerialno korist, ki ni pravno utemeljena.
Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega. Pri vseh ravnanjih, ki jih dojemamo kot korupcijo, je bistven koruptivni namen. O takšnem namenu govorimo, ko je korist obljubljena ali dana z namenom, da bi vzpodbudila ali nagradila kršitev dolžnega ravnanja oziroma, ko je korist sprejeta za poplačilo dolžnega ravnanja. Kršitev je lahko storitev (ko nekdo stori nekaj, česar ne bi smel) ali pa opustitev (ko nekdo ne stori nečesa, kar bi moral), korist pa premoženjska ali nepremoženjska (vrsta, oblika, vsebina niso pomembne), obljubljena, ponujena ali že dana oziroma pričakovana, zahtevana ali že sprejeta.
Neetičnem ravnanju - ravnanje, ki je v nasprotju z moralo, vrednotami, prepričanji oziroma integriteto posameznika in organizacije.
Lobiranje - izvajanje vplivanja, ko poskuša nek posameznik (lobist) vplivati na odločitev odločevalcev (lobirancev), ki so aktivni na področju oblikovanja in sprejema zakonodaje, in pri tem to počne nejavno in v interesu neke interesne organizacije.
Nepotizem - dodeljevanje delovnih mest ali drugih uslug na podlagi sorodstvenih vezi.
Klientelizem - neformalno razmerje med ljudmi različnih gospodarskih in družbenih statusov, ki vključuje izmenjavanje neenakovrednih uslug, ki imajo za posledico oškodovanje nekoga oziroma zagotovitev večje koristi za enega od udeležencev v tem razmerju.

@sveti jurij |  10 .12. 2013 ob  11: 49
-5
Počakaj, še malo pa ti bo jasna borba za skupno dobro v Ankaranu.
KP METROPOLA  |  10 .12. 2013 ob  11: 47
-12
kaj je ankaran so vam zadišali luški miljončki hlapci žabarski ?!
Ankarančani zapomnite si,nebo vam uspelo sterat in uničit sadove dela
nasega velikega vodje popota in njegove desne roke
gasparja misica ;)

mi smo koprčani - Koper Je Naš !
1