ALI STE UPRAVIČENI DO ENERGETSKEGA DODATKA? Preverite s spletnim kalkulatorjem

Slovenija

Ministrstvo za delo je danes na spletni strani gov.si aktiviralo spletni kalkulator, na katerem si lahko posamezniki izračunajo, ali so upravičeni do energetskega dodatka in v kakšni višini. Enkratni dodatek bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi. Ukrep je ocenjen na okoli 18,4 milijona evrov.

Kalkulator je namenjen izračunom energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. "Prek spletnega kalkulatorja si bo lahko vsak posameznik izračunal, ali je upravičen do dodatka ali ne," je pojasnil minister za delo Luka Mesec

Dodatek bo za samsko osebo znašal 200 evrov. Za enostarševske družine bo znašal 200 evrov in še 118 evrov za vsakega otroka ali še 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov. Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo znašal 200 evrov. "Ciljamo na približno 60.000 najrevnejših gospodinjstev v Sloveniji," je pojsnil Mesec.

Po vseh statističnih podatkih so pri nas najbolj socialno ogrožene ženske, ki živijo same in so starejše od 65 let. Ta teden so 113.000 upokojencem, katerih pokojnina ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka, poslali obvestilo, naj se obrnejo na centre za socialno delo in ugotovijo, ali jim pripada energetski dodatek. Na ta način želijo trajno reševati revščino med upokojenci, v nadaljevanju pa bodo izvedli tudi določene akcije s civilno družbo.

"Med ženskami, starejšimi od 65 let, marsikatera ne ve, da ji pripada varstveni ali energetski dodatek," je opozoril Mesec. S kalkulatorem si ahko pomagajo tudi invalidi, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Upravičenost do energetskega dodatka za posamezne primere invalidov pa bo treba ugotavljati preko centrov za socialno delo.

Na ministrstvu za delo vse, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka zaradi lastništva premoženja, opozarjajo, da lahko od 1. oktobra do 28. februarja 2023 pri pristojnem centru za socialno delo vložijo vlogo za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, "saj se pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) ne upošteva".

V tem obdobju tudi ne velja omejitev dedovanja po zakonu o socialno varstvenih prejemkih. Na podlagi upravičenosti do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka je samska oseba ali družina tako posledično lahko upravičena tudi do energetskega dodatka.

Do energetskega dodatka so upravičeni upravičenci do nadomestila za invalidnost po zakonu o socialnem vključevanju invalidov; upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke; upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije, prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po omenjenem zakonu in so upravičeni do denarne socialne pomoči; upravičenci po zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek ter invalidi prve kategorije po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Spletni kalkulator je dostopen na povezavi sta.si/qmF7P2.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija