AKTUALNA STROKOVNA KLEPETALNICA: Zdravo in odporno telo v boju z novim koronavirusom

Koper

V teh izredno negotovih in hitro spremenljivih časih Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s Splošno bolnišnico Izola organizira 'Strokovno klepetalnico'. V poplavi zelo različnih in velikokrat tudi nasprotujočih si nasvetov bo tekla beseda z izbranimi strokovnjaki, ki so bili v času epidemije vpeti v strokovno in raziskovalno delo, nekateri pa so se morali s težko izkušnjo bolezni covid-19 tudi osebno soočiti.

"To je že deveto leto zapored, ko se trudimo prenašati znanje na širše množice ljudi, kajti odgovornost našega dela, ZRS Koper, in dela Splošne bolnišnice Izola je tudi ta, da v poplavi podatkov, ki jih današnja družba dosega na vseh koncih in krajih, v krogu strokovnjakov ponudimo uporabna znanja najširšemu krogu ljudi," poudarja direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper prof. dr. Rado Pišot.

V preteklih letih so organizirali številna predavanja in meritve na ulicah ter trgih Kopra, v neposredni bližini občanov Mestne občine Koper. Teme predavanj so zmeraj sledile aktualnemu dogajanju, predvsem pa poskušale v poljudnem jeziku prenesti ugotovitve raziskav ter svetovati posameznikom in skupinam, kaj storiti za boljše zdravje in višjo kakovost življenja.

prof.dr. Rado Pišot

"V teh izredno negotovih in zelo spremenljivih časih glede informacij se bomo letos dotaknili tudi zadev vezanih na zagotavljanje in ohranjanje zdravja ob prisotnosti okužb covid-19," dodaja Pišot.

Izhodišča letošnjega dogodka so maska, izolacija, družbena distanca … Kaj pa zdravo in odporno telo v boju z novim koronavirusom?

Čas ni poln le negotovosti, ampak tudi zelo različnih in včasih nasprotujočih si nasvetov, usmeritev in ukrepov. Marsikomu je ponudil več vprašanj kot odgovorov. Predvsem pa je bilo premalo ponujenih nasvetov za samozaščito – za izboljšanje lastne odpornosti in preprečevanje sekundarnih obolenj. Prav tako je bilo premalo pozornosti namenjene tistim, ki so doživeli hudo izkušnjo bolezni covid-19 po okužbi z novim koronavirusom.

Da bi ponudili nekaj odgovorov na vprašanja, so v STROKOVNO KLEPETALNICO pred Kavarno Triglav povabili izbrane strokovnjake, ki so bili raziskovalno in strokovno vpeti v posebnosti časa epidemije, nekateri pa so težko izkušnjo te bolezni tudi sami doživeli. 

Gostje bodo:

Prof. dr. Adolf Lukanovič, dolgoletni strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana, zdravnik, specialist ginekologije in porodništva s skoraj štiridesetletno prakso na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana. Od leta 2008 je njen strokovni direktor. Svoje izjemno bogato raziskovalno delo je predstavil na številnih kongresih doma in po svetu. Kot mentor in vabljen predavatelj je vključen v doktorski študij doma in v tujini. Je predsednik Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije, ustanovni član The International society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) in ustanovni član Mediteranskega združenja za inkontinenco (MIPS). Spomladi je tudi sam prebolel covid-19 in na ta način osebno spoznal to nevarno ter zahrbtno bolezen, ko se je moral soočiti z zahtevno in dolgotrajno rehabilitacijo.

Prim. Jani Dernič, dr. med., je predstojnik oddelka za interno medicino Splošne bolnišnice Izola, specialist interne medicine z dolgoletnimi izkušnjami pri zdravljenju bolezni dihal ter aktivni član Evropskega respiratornega društva in glavnega odbora Slovenskega zdravniškega društva. Objavil je več deset člankov s področja bolezni dihal.

Doc. dr. Saša Pišot, sociologinja, docentka in znanstvena sodelavka Inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Raziskuje sociološke vsebine in posebnosti sodobne družbe v kontekstu gibalne/športne aktivnosti oz. neaktivnosti, predvsem družbenih dejavnikov aktivnega preživljanja prostega časa in oblikovanja zdravega življenjskega sloga. Pred kratkim je vodila veliko mednarodno spletno raziskavo 'Vsakdanje prakse v času pred in med ukrepi koronavirus (covid-19) pandemije', ki je sredi aprila 2020 potekala v devetih evropskih državah, in ugotovila nekatere pomembne spremembe naših vsakdanjih navad, na katere moramo biti pozorni. Predstavila bo rezultate študije, ki so bili objavljeni v European Journal of Public Health, 2020 (https://academic.oup.com/eurpub/advance-article/doi/10.1093/eurpub/ckaa157/5880552).

Dogodek bosta povezovala doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med., predstojnik oddelka za kirurgijo Splošne bolnišnice Izola, in prof. dr. Rado Pišot, kineziolog, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Udeležencem bo praktično prikazana vadba po knjižici 'Ostanite doma, (p)ostanite aktivni!', ki so jo sodelavci Inštituta za kineziološke raziskave izdali ob začetku epidemije.

Na voljo bodo posebne meritve, s katerimi bodo mimoidoči lahko preverili svoje zdravstveno stanje. Tokrat se bodo še posebej posvetili tistim funkcionalnim sposobnostim, ki določajo posameznikovo odpornost.

Izvedli bodo meritve:

Spirometrijo ali merjenje pljučnih volumnov, ki je hitra in neinvazivna metoda, s katero ocenijo zmogljivost in funkcijo pljuč. Zaradi zagotavljanja varnosti bo vsak izmed udeležencev prejel svoj kartonski ustnik v najlonski embalaži, ki ga bo namestil na merilno napravo, nato pa izvedel meritev. Po opravljeni meritvi bo kartonski ustnik odvrgel v poseben koš za smeti.

Telesno sestavo, ki je kratek in neinvaziven test, v okviru katerega se s pomočjo bioelektrične impedance izmeri telesna sestava posameznika. S testom pridobijo informacije o maščobni, mišični in pusti telesni masi ter bazalnem metabolizmu in vodi v telesu.

Stisk pesti je preprost in neinvaziven test s pomočjo ročnega dinamometra, ki omogoča analizo splošne moči zgornjega dela telesa, ki je pomemben kazalnik splošne pripravljenosti posameznika.

6-minutno kolesarjenje– pri tem testu s pomočjo sobnega kolesa, merilnika srčne frekvence in pod optimalno obremenitvijo posameznika med 6-minutnim kolesarjenjem računalnik izračuna približek največje porabe kisika (VO2max). Pridobljen rezultat razkrije maksimalno aerobno moč, ki kaže splošno zmogljivost posameznika. Tudi če niste športnik ali nimate posebnih ciljev pri športu, ima večji VO2max velik pozitiven učinek na splošno zdravje, saj kaže dobro srčno-žilno zmogljivost ter s tem povečano odpornost in boljši imunski sistem. Boljša kot je sposobnost izrabe kisika (višji VO2max), manjše je tudi tveganje za srčno-žilna obolenja.

Pomen in vsebino posameznih meritev ter njihov potek bo predhodno predstavil prof. dr. Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper.

Dogodek bo potekal v soboto, 3. oktobra 2020, z začetkom ob 9.30 pred Kavarno Triglav na Pristaniški ulici 5 v Kopru po sledečem programu:

9.30 – 10.00 predstavitev in prikaz vaj iz priročnika 'Ostanite doma, (p)ostanite aktivni!'

10.00 – 12.00 'Strokovna klepetalnica'

10.00 – 15.00  meritve funkcionalnih zmožnosti posameznika

Ker sta varnost in zdravje udeležencev dogodka na prvem mestu, bodo na prizorišču pri izvedbi vseh dejavnosti poskrbeli za ustrezne varnostne ukrepe s posebnimi navodili obiskovalcem in izvajalcem, zagotavljanjem ustrezne razdalje, zaščitno opremo in razkuževanjem. Dogodek bo potekal na prostem na Pristaniški ulici, v primeru slabega vremena pa pod streho Taverne.

Izredno zanimiv dogodek z aktualno temo bodo predvajali tudi neposredno in si ga bo mogoče 'v živo' ogledati na Facebook profilu ZRS Koper, na spletnem portalu Regionalobala ter na Facebook profilu Regional