77 NOVIH POSTELJ ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM: Z Luko Koper že podpisana pogodba o prodaji nekdanjega samskega doma (FOTO, VIDEO)

Koper

Luka Koper in Univerza na Primorskem (UP) sta danes podpisali kupoprodajno pogodbo, s katero je univerza od Luke Koper kupila stavbo v Prisojah 9B v Kopru. Z novo investicijo bo UP zagotovila 77 novih študentskih postelj za potrebe univerze. Zaključek sanacije in preureditve objekta je predvidena v letu 2022, selitev v nov študentski dom pa bo možna v študijskem letu 2022/2023.

Podpis kupoprodajne pogodbe v prostorih Luke Koper.

Ocenjena vrednost obnove znaša nekaj več kot 1,7 milijona evrov. Projekt se bo financiral z lastnimi sredstvi univerze v višini 731.754 evrov in s proračunskimi sredstvi Republike Slovenije.

Ob slovesnem podpisu je rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar povedala: "Podpis pogodbe z Luko Koper o nakupu objekta Prisoje 9B v Kopru je za Univerzo na Primorskem zelo pomemben, saj se bodo nastanitvene zmogljivosti naše univerze povečale za 77 novih študentskih postelj. Na tem mestu bi se zato najlepše zahvalila našemu ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, ki je priskrbelo sredstva v višini dobrega milijona evrov za nakup objekta.

Za Univerzo na Primorskem je danes mali praznik. ???? To je razlog ????

Objavil/a Regional dne Torek, 09. november 2021

"Skupno bomo tako razpolagali s 463 študentskimi posteljami za naše študente. Kljub pomembni novi pridobitvi žal še vedno ne bomo uspeli zagotoviti prostih študentskih sob za vse, ki to potrebujejo. Ocenjujemo, da glede na strukturo, iz katerih slovenskih regij prihajajo študenti UP, potrebujemo še približno 900 dodatnih postelj. Zato si bomo tudi v prihodnje prizadevali za povečanje naših nastanitvenih zmogljivosti, saj želimo študentom zagotoviti kvalitetno in cenovno dostopno bivanje med študijem na UP," je dejala rektorica.

Klavdija Kutnar in Dimitrij Zadel

Stavbo v Prisojah, ki je bila nekoč samski dom za delavce Luke Koper, je Luka Koper zgradila leta 1966, že nekaj časa pa objekt ni več služil svojemu namenu. Kot je dejal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, so v Luki Koper zadovoljni, da prehaja tudi ta stavba v roke UP oziroma njenim študentom – univerza je namreč že leta 2018 kupila bližnjo stavbo, ki je bila prav tako zgrajena za luške delavce, in jo preuredila v študentski dom.

"V Luki Koper smo zadovoljni, da se je tudi za nakup drugega samskega doma odločila Univerza na Primorskem. Družba je oba objekta zgradila, da je lahko v njiju namestila svoje zaposlene, ki so prispevali k izgradnji in razvoju koprskega pristanišča. Novi stanovalci pa bodo prispevali k razvoju Kopra kot univerzitetnega mesta," je ob podpisu pogodbe dejal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.