ŽELITE NADALJEVATI ŠTUDIJ? Informativni dan za magistrske in doktorske študijske programe

Koper

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem bo v četrtek, 20. junija, ob 16. uri odprla vrata vsem tistim, ki jih zanima nadaljevanje študija na magistrski in doktorski stopnji. Informativni dan je odlična priložnost, da odkrijete, kaj naša fakulteta ponuja, spoznate bodoče predavatelje in dobite občutek za vzdušje, ki ga boste doživeli med študijem. Namenjen je tako študentom kot tudi tistim, ki so v šolskih klopeh sedeli pred leti in se naknadno odločajo za nadaljevanje študija. 

Čeprav si lahko obširno predstavitev magistrskih in doktorskih študijskih programov ogledate na spletni strani fakultete, boste na informativnem dnevu prejeli vse ključne informacije s potekom študija, programi in poklici. Prav tako pridete v stik s profesorji in študenti, od katerih lahko pridobite informacije, do katerih morda ne bi prišli med uradno predstavitvijo študijskih programov. Za odgovore na najpogostejša vprašanja pa bo na informativnem dnevu na voljo tudi strokovno osebje fakultete.

Humanistične vede družbi dajejo širino in odprtost, zagovarjajo pozornost do človeka, ohranjajo in razvijajo njegovo kulturno človečnost. Fakulteta za humanistične študije izvaja enopredmetne magistrske študijske programe geografije, italijanistike, komuniciranja in medijev, kulturnih študijev in antropologije, arheološke dediščine Sredozemlja, jezikovnega posredovanja in prevajanja ter zgodovine.

Tisti, ki jih bolj zanimajo pedagoške vode, lahko izbirajo med dvema pedagoškima magistrskima študijskima programoma, in sicer italijanistiko in slovenistiko. Fakulteta ponuja tudi dvopredmetna študijska programa geografije in zgodovine.

Poleg tega, Fakulteta za humanistične študije ponuja priložnost za nadaljnje izobraževanje na doktorskih študijskih programih tretje stopnje. Doktorski študij želi izobraziti strokovnjake s poglobljenim teoretičnim znanjem, s katerim bodo študenti po zaključku sposobni reševati tudi najzahtevnejše družbene probleme. Zainteresirani lahko izbirajo med študijem slovenistike, geografije, arheologije, antropologije, zgodovine Evrope in Sredozemlja, jezika in medkulturnosti ter upravljanja kulturnih virov in arhivov.


Na voljo tudi spletna izvedba informativnega dne

Da bi udeležbo na informativnem dnevu omogočili čim širšemu krogu zainteresiranih, bo na voljo tudi spletna izvedba:

geografija: enopredmetni in dvopredmetni študijski program (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/maestral3)
- italijanistika: enopredmetni in pedagoški študijski program (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant3)
komuniciranje in mediji (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/maestral1)
kulturni študiji in antropologija (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant1)
arheološka dediščina Sredozemlja (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/maestral2)
- jezikovno posredovanje in prevajanje (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/maestral4)
zgodovina (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant2)
slovenistika: pedagoški študijski program (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant4).

Doktorski študijski programi:

geografija (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/maestral3)
- arheologija (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/maestral2)
antropologija (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant1)
zgodovina Evrope in Sredozemlja (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant2)
- slovenistika (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant4)
jezik in medkulturnost (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/levant3)
upravljanje kulturnih virov in arhivov (ZOOM: https://upr-si.zoom.us/my/maestral2).

Več informacij o vpisu na doktorske študijske programe najdete na spletni povezavi.

Pripravite si čim več vprašanj o študiju in pridite po odgovore na informativni dan. Izvedeli boste vse in še več.