Vroče zaradi merilnikov

Zima je bila letos v začetku februarja ostrejša kot minula leta, to se pa pozna tudi pri kurilni sezoni. Čeprav so pred dvema letoma napovedovali znižanje porabe tudi za do 25 odstotkov, se nekateri prebivalci Markovca hudujejo nad domnevno previsokimi računi.

Elektronski delilniki stroškov ogrevanja (EDSO) so elektronske naprave, ki se vgradijo na radiatorje v stanovanjih večstanovanjskih objektov, neodvisno od tipa radiatorja (rebrasti, ploščati, lestev, …). Merijo oddano toploto in podatek shranijo, na podlagi katerega se določi delež porabe v objektu. Naprava lahko prikaže in shrani različne vrednosti, bodisi vsoto porabe na ključni datum, trenutno vrednost porabe ali morebitno okvaro delilnika. Beleženje podatkov se shranjuje (odvisno od tipa delilnika) v letnih ali mesečnih intervalih za zadnjih 18 mesecev. Od oktobra 2010 morajo javne gospodarske službe gospodinjstvom, ki jih oskrbujejo z daljinskim ogrevanjem, račune izstavljati glede na porabo.

"Računov še vedno ne obračunajo po porabi, ampak dobimo po 100 evrov na mesec že dve leti, torej na leto plačam za ogrevanje na Obali 1.200 evrov. Moram reči še, da imam prižgana dva radiatorja in imam vgrajena nova okna, poleg tega je pa stanovanje tudi dobro izolirano. Ne govorim zgolj za moj primer, dogajajo se določene nepravilnosti, ki so nedopustne. Kurilnica se je zavila v molk in ne daje podatkov, posluje zelo netransparentno. Kurilni odbor, to se pravi ljudje, ki naj bi bili naši predstavniki, ne prihajajo nič v stik z nami, nismo jih niti potrdili niti izvolili. Sami sebe volijo očitno," nam je povedal stanovalec Kvedrove ulice na Markovcu, ki želi ostati anonimen. Obstajajo pa tudi govorice, da dejansko kurilnica ne porabi toliko stroškov, kot imajo navedeno. Nekateri se ob visokih računih za ogrevanje počutijo kot talci te situacije. Želeli smo preveriti zadevo tudi pri upravljalcu kurilnice, kjer so nam takole odgovorili na vprašanje:

Podjetje Za gradom skrbi za daljinsko ogrevanje blizu 2.100 stanovanj ter osnovne šole in vrtca na Markovcu.

"Smo upravnik kotlovnice in na podlagi Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije, ki so objavljeni na spletni strani www.zagradom.si in jih je sprejel Kurilni odbor kotlovnice Za gradom, med letom zaračunavamo akontacije ogrevanja, na koncu kurilne sezone pa bodo opravljeni odčitki porabe posameznih stanovanj, in opravljen poračun z akontacijami ogrevanja. Vse to je tudi navedeno v Splošnih pogojih, ki so jih tudi prejeli vsi odjemalci te kotlovnice. Podoben sistem kot velja pri Elektro Primorska, itd. Način obračunavanja je določen s Splošnimi pogoji. Kakšni bodo dejanski stroški ogrevanja, bo jasno šele ob koncu kurilne sezone, saj ta še zmeraj traja. Po koncu kurilne sezone bodo pooblaščeni Odčitovalci porabe sporočili podatke o porabi posameznih stanovanj v skladu s sprejetimi sporazumi. Po koncu kurilne sezone in sprejemu obračuna kurilne sezone s strani Kurilnega odbora, ki je prestavnik etažnih lastnikov) bo opravljen poračun," nam je razložila Nataša Fabris iz podjetja Za gradom.

Sicer lahko vse te informacije pridobi vsak odjemalec z vprašanji, naslovljenimi neposredno na upravnika, ali telefonsko ali osebno v prostorih upravnika ali preko predstavnika v Kurilnem odboru . "Nekateri dejansko teh informacij ne Iščejo, temveč iz drugih interesov kontaktirajo medije," nam je še povedala Fabrisova. V kurilnem odboru, ki ga vodi Marija Baruca, je sicer 12 članov, med temi tudi predstavnik Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Igor Franca.

Sorodne vsebine:

Kraška bo enosmerna!

Portorožani odslej v Lucijo

Bo v Kopru zrasel nebotičnik?

Deli novico:

marija baruca |  01 .03. 2013 ob  16: 10
marija baruca dobi za vsako sejnino 300eurov neto, ostali člani kurilnega odbora pa 150 evrov...seveda jim je v interesu, da ostanejo čim dlje člani kurilnega odbora in se filajo z našim denarjem...
marija baruca |  28 .02. 2013 ob  10: 10
30 let v kufrilnem odboru... pove vse, tudi sama se grdeje y našo nafto...!?