V KOPRU IZBRALI PROJEKTE ZA PARTICIPATIVNI DEL PRORAČUNA: 36 jih je, največ na podeželju

Koper

Včeraj ob polnoči se je zaključilo glasovanje o projektnih predlogih za participativni del proračuna za leto 2020, ki ga je Mestna občina Koper v okviru projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido začela izvajati 9. septembra letos. Med 147 projekti, ki so izpolnjevali pogoje in so bili uvrščeni na glasovanje, jih je bilo izbranih 36 v skupni vrednosti 472.750 evrov. 

O predlogih projektov je glasovalo nekaj manj kot 1800 občank in občanov, ki so oddali več kot 4800 glasov. Vsak je namreč lahko glasoval za več projektov znotraj izbranega območja, vendar skupna vrednost nabora ni smela preseči zneska 80.000 evrov, ki ga je občina namenila za posamezno definirano območje participativnega proračuna.

"Gre za majhen korak k reševanju vseh nakopičenih težav, a velik korak za demokracijo v Kopru. Občanke in občani so pokazali, da si želijo soodločanja o prihodnosti svojega kraja in da imajo poseben posluh za potrebe tistih območij, ki doslej niso imeli prave priložnosti, da bi ujeli razvojni korak. Projekt predlagam-odločam se je izkazal za zelo uspešnega, zato ga bo Mestna občina Koper v prihodnje še okrepila," je ob tem povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan.

Kot je ob zaključku glasovanja povedal predsednik komisije za participativni proračun Borut Jerman, so največjo podporo dobili projekti na podeželju: "Prvih sedem projektov je razdeljenih med vasi Črnotiče in Dol, kar potrjuje dvoje: da večji kraji nimajo absolutne prednosti zaradi večjega števila prebivalcev in da imajo manjše skupnosti večjo moč angažiranja in dogovarjanja." 

To, da so za projekte iz določenega območja participativnega proračuna glasovali tudi občani iz drugih območij, po njegovem mnenju nakazuje na to, kar participativnost je – duh skupnosti, duh povezovanja.

Največ glasov je dobil projekt ureditve otroškega igrišča v Črnotičah, med projekti z več podpore sta tudi ureditev mladinske sobe in večnamenske kuhinje v prostorih gasilskega doma v Dolu. Občanke in občani so glasovali za več projektov ureditve cest in pločnikov kot tudi za mehke vsebine. Med zanimivimi projekti sta postavitev vetrne harfe v Kopru in glasbene delavnice v vrtcih in šolah, ki ju bo občina realizirala v prihodnjem letu.

Na podlagi vseh oddanih glasov bo komisija danes izdelala celovit seznam projektov s številom prejetih glasov, ki jih bo v okviru proračuna izvedla v letu 2020. Seznam bo objavljen predvidoma jutri na spletni strani https://predlagam-odlocam.koper.si/.  

Mestna občina Koper je k projektu participativnega proračuna pristopila v želji občanke in občane čim bolj vključiti v proces odločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, s tem pa izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev in kakovost življenja v občini. Z zbiranjem predlogov je začela 9. septembra, do roka jih je prejela 366.

Deli novico: