SO ŠOLE IN VRTCI PRIPRAVLJENI NA PONEDELJEK? Tako odgovarjajo ravnatelji obalnih vzgojno-varstvenih ustanov

Koper

Medtem ko je kar nekaj učiteljev in vzgojiteljev zaskrbljenih pred ponedeljkovim ponovnim odprtjem šol za določene razrede osnovnih šol in vrtcev, saj bo pouk oziroma varstvo potekal(o) pod pogoji, ki jih je vlada določila zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, pa ravnatelji vzgojno-varstvenih ustanov na Obali pravijo, da so na ponovno odprtje pripravljeni, odgovorili so tudi, kako bodo ugodili vsem zahtevam oblasti.

"Na prihod dijakinj in dijakov se pospešeno pripravljamo že nekaj dni in menim, da smo dorekli in uskladili že vse dileme in vprašanja povezana s povratkom," pravi Iztok Drožina, ravnatelj Srednje tehniške šole Koper, kjer bodo danes zaključevali s pripravo prostorov (učilnic, sanitarij itd.), ki so jih pred nedavnim temeljito očistili in dezinfecirali.

Pripravili so Hišni red STŠ za čas epidemije covid-19, določili vse podrobnosti okoli prihoda v šolo, vstopa v šolske prostore in priskrbeli zaščitno opremo in razkužila.

V prvem tednu na STŠ pričakujejo od 90 do 120 dijakinj in dijakov dnevno, odvisno od dneva in vsebin, ki so tisti dan na urniku. "Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, kar pomeni, da bodo dijakinje in dijaki s poukom začenjali ob različnem času, ure bodo strnjene, ne pa tudi skrajšane," ob tem pojasnjuje Drožina. Na urniku bodo predmeti in strokovni moduli, ki jih imajo dijakinje in dijaki na splošni in poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu.

"Kar se tiče organizacije dela v šoli ne pričakujemo večjih težav, vzdrževanje socialne in varne distance izven prostorov šole in šolskega okoliša pa je druga zgodba," še pravi ravnatelj, ki meni, da so ukrepi, vsaj kar se srednjih šol tiče, ustrezni in na mestu ter ocenjuje, da z njihovo implementacijo ne bodo imeli večjih težav.

Tudi na Gimnaziji, elektro in pomorska šoli (GEPŠ) Piran so že pripravili navodila in protokole, uredili učilnice v skladu s priporočili NIJZ ter z njimi seznanili vse zaposlene in dijake, je povedal ravnatelj Borut Butinar. Kot pravi, bodo dijake razdelili v manjše skupine, v učilnicah bodo razkužila, nosili bodo maske, stalno zračili prostore, držali varnostno razdaljo ...

Pouk na šoli bo potekal samo za dijake 4. letnika. Urnik bo prilagojen, dijaki bodo imeli maturitetne predmete, ki bodo namenjeni pripravi na maturo, lahko bodo tudi še popravljali in izboljševali ocene. Kot pojasnjuje Butinar, bo učiteljev dovolj, pričakujejo pa večino dijakov 4. letnika, saj jih je večina potrdila svoj prihod.

"Verjetno bo najtežje dijakom in tudi učiteljem vzdrževati medsebojno razdaljo. Tudi nošenje mask v razredu ne bo najbolj prijetno, vendar se bomo trudili priporočila izvajati čim bolj življenjsko, da se bomo vsi počutili boljše vendar še vedno varno," meni ravnatelj GEPŠ in dodaja, da bodo ukrepe v največji možni meri skušali upoštevati, a ob tem priznava, da vsem priporočilom ni možno zadostiti.

"Odprtje vrtcev je bilo za nekatere starše nujno potrebno," pa pripoveduje Uroš Savec, ravnatelj Vrtca Morje v Luciji, kjer so prav tako sledili smernicam Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in okrožnici ministrstva. "Vedno se porajajo dodatna vprašanja, dileme, ki jih rešujemo ravnatelji med seboj, v sodelovanju z Združenjem ravnateljev vrtcev in Skupnostjo vrtcev Slovenije, za pojasnila pa je pristojno ministrstvo vedno na voljo," pravi Savec.

Glede na povpraševanje bo v Vrtec Morje vstopila tretjina vpisanih otrok. "Ker je napovedano manjše število otrok, bomo lahko zagotavljali dovolj vzgojiteljev in tako dosledno upoštevali priporočila NIJZ," pravi ravnatelj, ki dodaja, da bodo s ponedeljkom videli, kako bo vse načrtovano izpeljano v praksi. "Zagotovo je najzahtevnejši higienski vidik v povezavi s socialnim vidikom, ki je za otroke poglavitnega pomena," meni in dodaja, da je nerealno pričakovati, da bodo otroci lahko držali distanco med seboj. "Pomembno je, da se bodo v vrtcu počutili varne, sprejete in imeli možnost igranja in "druženja," poudarja Savec.

V Vrtcu Semedela, ki vključuje različne enote v koprski občini, pričakujejo 77 otrok prvega starostnega obdobja in 116 otrok drugega starostnega obdobja. "Predvidevamo, da bomo za sedaj imeli dovolj igralnic na razpolago, predvsem v večjih enotah in tudi strokovnega in drugega kadra, ki je prav tako pomemben pri organiziranju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela," opisuje ravnateljica Nives Prša.

Po prejeti informaciji staršev, koliko otrok pride v vrtec, so tudi v Vrtcu Mavrica v Izoli oblikovali skupine otrok po priporočenem normativu (8 otrok v skupinah 1. starostnega obdobja, 10 otrok v skupinah 2. starostnega obdobja). Na spletni strani so objavili Protokol prihoda in odhoda otrok, danes pa ga bodo nalepili na vhode v vrtec.

V tem tednu njihove strokovne delavke urejujejo in pripravljajo igralnice po priporočilih NIJZ in Zavoda za šolstvo (odstranjujejo plišaste in ostale igrače, ki niso enostavne za pranje, pripravljajo igralnice za prijetno bivanje, načrtujejo primerne dejavnosti ...). Tehnični delavci pa urejajo zunanje in notranje površine, izpirajo vodovodno napeljavo, delajo toplotne šoke ipd.

Od 500 vpisanih otrok so starši v Vrtcu Mavrica prijavili potrebo po varstvu 150 otrok. "Oblikovali smo stalne skupine s stalnimi strokovnimi delavci. Skupine se med seboj ne bodo mešale, zadrževale se bodo na določenih delih igrišča, razdalja med ležalniki bo priporočena 1,5 do 2 metra. Glede na število prijavljenih otrok predvidevamo, da bo strokovnih delavcev dovolj," opisuje tamkajšnja ravnateljica Suzana Božič, ki meni, da bo pri predšolskih otrocih najtežje, če ne že nemogoče, vzdrževati varno socialno razdaljo in preprečiti, da se ne družijo med sabo. "Ukrepe je pripravila stroka, moramo jim zaupati, se po njih ravnati, da preprečimo širjenje koronavirusa in čimprej zaživimo bolj sproščeno," še pravi Božičeva.

"Izhajajoč iz močne želje po vzpostavitvi pouka v učilnicah smo aktivno pristopili k iskanju rešitev v okviru zakonodajnih možnosti in priporočil. Ta nam dajejo možnosti za optimalno organizacijo, mestoma so sicer manj življenjska, vendar je dejstvo, da moramo otroke naučiti drugačnih oblik druženja, brez objemanja in s čim manj dotiki," opisuje ravnateljica izolske OŠ Vojke Šmuc Irena Sivka Horvat, ki meni, da je iluzorno pričakovati, da bodo temu v celoti lahko sledili, je pa po njenem mnenju priložnost za vzgojne aktivnosti v tej smeri.

V njihovi šoli pričakujejo 170 učencev v 11 do 12 skupinah. "K sreči imamo dovolj zdravega kadra, tako da smo s sicer zahtevno organizacijo zagotovili pouk v skladu z novimi normativi. Prilagodili bomo urnik odmorov, da bi se učenci ne srečevali v skupnih prostorih, malico in kosilo pa bodo jedli ločeno, nekateri v učilnicah, drugi v jedilnici. Tudi prihod v šolo bo organiziran kar preko treh vhodov. Imamo dovolj zunanjih površin za izvajanje pouka na prostem, kolikor bo le mogoče," še opisuje ravnateljica.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija