REKTOR MARUŠIČ RAZPISAL VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA: Vsaka članica UP lahko predlaga enega kandidata

Koper

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je danes sprejel sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem (UO UP). Redne volitve bodo potekale 12. junija. Članice UP morajo, skladno z rokovnikom volilnih opravil, do naslednjega ponedeljka, predlagati kandidata za člana UO UP. 


Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič

Vsaka članica univerze lahko predlaga enega kandidata izmed delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, ter enega kandidata iz vrst drugih delavcev univerze. Dve ali več članic lahko predlagajo skupnega kandidata. Enega kandidata iz vrst drugih delavcev univerze lahko predlaga tudi rektor.

Kandidati izmed delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, morajo biti veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca in morajo biti zaposleni za poln delovni čas na univerzi. Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln delovni čas kot upravno-administrativni ali strokovno tehnični delavci. Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

Za izvedbo rednih volitev članov UO UP je bila imenovana volilna komisija v naslednji sestavi: izr. prof. dr. Mihael Perman, predsednik, dr. Boštjan Frelih, namestnik predsednika, doc. dr. Patricia Blatnik, članica, doc. dr. Majda Šavle, namestnica članice, Nuša Vatovec, članica, in Gregor Balažič, asist., namestnik članice.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija