"POBERI SMET IN REŠI SVET": Skupna čistilna akcija Marjetice Koper in Vrtca Koper

Koper

Vsako leto se ob dnevu Zemlje, 22. aprila, izvajajo številne aktivnosti, ki opozarjajo na pomembnost varovanja našega okolja. Marjetica Koper in Vrtec Koper bosta letos v okviru projekta "Postani junak/junakinja" izvedli čistilno akcijo.

Čistilna akcija se bo izvedla pod sloganom "Poberi smet in reši svet". Vzgojiteljica Doroteja Perše, ki je idejna vodja projekta in akcije, sodelavke in sodelavci ter seveda otroci bodo s skupnimi močmi očistili okolico vrtca. K akciji je pristopila tudi Marjetica Koper, ki je vsem sodelujočim brezplačno razdelila rokavice in vrečke ter omogočila brezplačen odvoz zbranih odpadkov.

Letos razmere žal ne omogočajo dodatnih aktivnosti s širšo javnostjo, zato pozivajo vse starše, stare starše in ostale, da pomagajo pri zbiranju odpadkov, ki so zaradi človeške malomarnosti pristali v naravi. Pozivajo vas, da se z otroki primerno opremite, odpravite na dvorišče, sosednji travnik ali sprehajalno pot, "poberite smet in rešite svet".

Namen celotnega projekta je otroke ozaveščati o pomenu ohranjanja in varovanja narave ter razvijati odgovoren odnos do okolja, v katerem živimo, s krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Z otroki se veliko pogovarjajo o ekološki problematiki, spoznavajo, čemu služijo barvni zabojniki, izvirno in domiselno uporabljajo odpadno embalažo ter v naravi iščejo, kaj tja ne sodi.

Marjetica Koper je že pristopila tudi k temu projektu in vrtcu razdelila več "hišnih" kompletov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Na ta način želijo že v rani mladosti otrokom vcepiti pomen ločenega zbiranja in nadaljnjih postopkov predelave in reciklaže različnih frakcij odpadkov.