NADSTANDARDNA STORITEV MARJETICE KOPER NA POKOPALIŠČIH: Rešitev za urejenost grobnih prostorov

Koper

Marjetica Koper sporoča vsem občankam in občanom, da med paleto različnih storitev, po novem ponuja tudi urejanje grobnih parcel. Na Marjetici zgledno skrbijo za javne poti in brežine štirih pokopališč, pogosto pa se srečujejo s pripombami o neurejenosti določenih grobnih polj. V namen celovitejše storitve sedaj ponujajo tudi to uslugo.

S prijaznimi in strokovno usposobljenimi delavci se lahko dogovorite za čiščenje, košnjo ali zasaditev cvetja na grobu vaših svojcev. Cena je prilagojena potrebam posameznika in velikosti grobne parcele. Marjetica Koper je sicer upravljalec glavnega pokopališča na Škocjanu, ter treh manjših v Bertokih, Kubedu in Sv. Antonu. Ureditev grobnih parcel lahko naročite prek telefonske številke 05 66 33 727 ali prek elektronskega naslova daniel.ban@marjeticakoper.si. Dosegljivi so od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro. Pomembna posebnost je tudi ta, da je lahko storitev enkratna ali pa se dogovorite za redno, letno vzdrževanje parcel

V nadaljevanju pričakujemo tudi novo nadkrito pokopališko ploščad, ter nadaljnjo širitev pokopališča Škocjan. Postopki že potekajo, projekti pa so tik pred izdajo gradbenih dovoljenj. Prav tako v sodelovanju z Mestno občino Koper, pričakujejo novelacijo odloka o javni službi upravljanja pokopališč.