Julijska povprečna mesečna plača višja

V Sloveniji je povprečna mesečna neto plača za julij znašala 990,88 evra. V primerjavi s plačo za junij je bila nominalno višja za 0,8 odstotka, realno pa za 1,1 odstotka. Povprečna mesečna bruto plača je za julij dosegla 1510,02 evra in bila v primerjavi z junijem nominalno višja za odstotek, realno pa za 1,3 odstotka.

Zaposleni so bili julija za uro opravljenega dela najbolje plačani v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. Prejeli so povprečno 7,99 evra neto na uro. Več kot sedem evrov na uro so dobili še v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (7,85 evra), v rudarstvu (7,37 evra) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (7,25 evra), so sporočili iz statističnega urada.

Najnižje zneske za plačano uro so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Tu so prejeli 4,06 evra, medtem ko so zaposleni v gostinstvu dobili 4,42 evra in v gradbeništvu 4,71 evra na uro opravljenega dela.

Povprečna mesečna neto plača za julij se je v primerjavi s preteklim mesecem znižala v dveh statističnih regijah. Za 1,9 odstotka se je znižala v zasavski in za 1,6 odstotka v spodnjeposavski statistični regiji.

V vseh drugih statističnih regijah se je povprečna mesečna neto plača zvišala. Najopazneje se je zvišala v goriški (za 3,3 odstotka) in notranjsko-kraški statistični regiji (za 2,7 odstotka) ter v jugovzhodni Sloveniji (za 2,1 odstotka).

Povprečna mesečna neto plača za letošnji julij je v javnem sektorju v primerjavi z junijem ostala praktično nespremenjena, medtem ko se je v sektorju država znižala za 1,1 odstotka. V zasebnem sektorju pa se je zvišala za 1,5 odstotka, so še navedli statistiki.