Goriška bo po štirih desetletjih le dobila čistilno napravo

Goriška

V Novi Gorici so danes podpisali pogodbe za osrednjo čistilno napravo za goriško območje, ki jo bodo do konca 2015 zgradili v Vrtojbi. S tem se bodo uresničile štiri desetletja stare želje in pobude. Za 49,8 milijona evrov vreden projekt bodo sodelujoče občine 28,5 milijona dobile iz evropskih sredstev, pet milijonov pa iz državnega proračuna.

V okviru projekta bo zgrajena centralna čistilna naprava z zmogljivostjo 50.500 populacijskih enot in kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,739 kilometra v vseh treh občinah.

Foto: MO Nova Gorica

Župani, prisotni na današnjem podpisu pogodb z izbranimi izvajalci, so zagotovili, da se bo po izgradnji kar 95 do 97 odstotkov vseh prebivalcev in drugih uporabnikov priključilo na kanalizacijski sistem in novo čistilno napravo.

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče" je skupen projekt Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba in Občine Miren - Kostanjevica.

V Novi Gorici bodo zgradili približno 1,8 kilometra nove fekalne kanalizacije in na novo zgradili oz. nadgradili 19 razbremenilnikov ter tri zadrževalne bazene. Osrednja čistilna naprava bo zgrajena v Vrtojbi, ki ima v večini dograjeno kanalizacijsko omrežje, največ novih kanalizacijskih cevi pa bo treba zgraditi v Občini Miren-Kostanjevica.

Naprava bo delovala že leta 2015

Po terminskem načrtu bodo izvajalce predvidoma uvedli v delo januarja 2014. Dela se bodo najprej začela na kanalizacijski infrastrukturi, predvidene aktivnosti na rekonstrukciji in dograditvi kanalizacijskega omrežja pa se bodo zaključile do junija 2015. Pričetek poskusnega obratovanja čistilne naprave pa je predviden za november 2015.

Celotna vrednost skupaj z DDV znaša 49,8 milijona evrov, poleg kohezijskih in državnih sredstev bodo za celoten projekt največ prispevali iz novogoriškega proračuna, skupno dobre štiri milijone evrov. Šempetrsko-vrtojbenska občina bo primaknila slaba dva milijona evrov, Občina Miren-Kostanjevica pa 1,3 milijona evrov.