VOŠČILO: ŠOUP želi študentom veliko sreče in uspeha v letu 2023!

Koper

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) vsem študentkam in študentom želi veliko sreče, uspeha in osebnega zadovoljstva v letu 2023. Za njimi je leto, ki je bilo izjemno uspešno in veseli jih, da so tudi v letu 2022, skupaj z vsemi, ki študirajo na Primorskem, ustvarili obilico nepozabnih spominov.

Pripravili so veliko različnih projektov in aktivnosti, poskrbeli za socialne ukrepe na različnih področjih, poskrbeli za povezovanje tujih in domačih študentov ter dosegli sprejetje Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki bo vsem študentom prinesel skoraj 40 milijonov evrov letno. Nekateri ukrepi, ki so bili sprejeti, bodo stopili v veljavo s 1. januarjem 2023.

Skozi vsa pretekla leta se je Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) trudila, da ostaja pomemben akter znotraj Slovenske Istre in verjamejo, da jim je to skupaj z odlično ekipo tudi uspelo. So mladinska organizacija, ki svoje cilje in prioritete oblikuje glede na potrebe mladih. Skozi projekte jim je uspelo potegniti kolege iz socialne stike in veseli so, da mladi vsak četrtek napolnijo ŠOUP-ovo hišo s smehom in dobro voljo in da so na ŠOUP našli prostor, ki jim omogoča druženje in povezovanje.

Aktivni so bili na področju športa, kulture, mednarodne dejavnosti … Uspešno so nadaljevali sodelovanje z Univerzitetno športno zvezo Primorske, študentom so svetovali preko projekta Varuh študentovih pravic in zanje so tudi v letu 2022 pripravili veliko odličnih zabav, ki so bile izjemno obiskane.

Veseli jih, da so študentom lahko ponudili aktivnosti na različnih področjih in da so pokazali interes za izjemno različne vsebine.

Verjamejo, da je v Slovenski Istri še veliko neizkoriščenega potenciala na področju mladine in tudi vnaprej se bodo trudili za izvedbo kakovostnih projektov na različnih področjih.

Vsem želijo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in vse dobro v letu 2023. Ob tem že snujejo nove projekte in aktivnosti, ki bodo polepšali tudi prihodnje koledarsko leto.