VEDETI ALI VERJETI? Javni pogovor o resnici med znanostjo in duhovnostjo

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) organizira v sodelovanju z Gledališčem Koper v okviru 28. Primorskega poletnega festivala javni pogovor "Vedeti ali verjeti – resnica med znanostjo in duhovnostjo", ki bo v četrtek, 1. julija, ob 19. uri na Martinčevem trgu v Kopru. V središču pogovora bo vprašanje odnosa med duhovnostjo in znanostjo.

Dolgo časa sta znanost in duhovnost veljali za dva nasprotna pola. Ko govorimo o znanosti in duhovnosti (in v ožjem okviru religiji) se zdi, da hodita po različnih poteh, da gre za dva različna modela spoznavanja sveta, ki ga opisujeta z različnimi metodami. Kaj lahko sploh povesta druga o drugi? Sta prijateljici ali sovražnici?

Znanost razlaga, kako se nekaj zgodi oziroma kako pride do nekega pojava. Duhovnost pa razlaga, zakaj. Kaj je za vsem, potem ko podrobno razložimo vse mehanizme nekega dogodka na še tako mikro ali makro ravni. Znanost nam lahko poda odgovore na številna vprašanja, vendar nam ne more dati odgovorov na vprašanja, kot so: zakaj živimo, kaj je smisel življenja, kaj pomeni ljubiti in podobno. In o teh stvareh ni le normalno, da se sprašujemo, ampak je celo zelo nenavadno, če si v življenju ne zastavljamo teh vprašanj.

Na javnem pogovoru bodo udeleženci razmišljali o (ne)združljivosti znanosti in duhovnosti (religije), o mostu med duhovno in razumsko inteligenco in kaj le-ta lahko doprinese v času pandemije in posledične stvarnosti globokih kriz, v katerih živimo, ki so hkrati tudi priložnosti za reševanje globokih strukturnih, ekoloških in socialnih izzivov, ki smo jih prinesli s seboj v tretje desetletje novega tisočletja.

Sproščen pogovor bodo s svojo navzočnostjo obogatili Andrej Detela, kvantni fizik, izumitelj, Nedžad Grabus, mufti Islamske skupnosti RS, redni profesor na Fakulteti za Islamske študije, Univerze v Sarajevu, Urban Kordeš, filozof, fizik, predstojnik Centra za kognitivno znanost Pedagoške fakultate, Univerze v Ljubljani, Primož Krečič, teolog, stolni župnik in dekan v Kopru, Lev Kreft, redni profesor filozofije, Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani, Violeta Vladimira Mesarič, evangeličanska duhovnica in namestnica vojaškega vikarja v Slovenski vojski, Metka Ravnik-Glavač, redna profesorica biokemije in molekularne biologije, Medicinska fakulteta, Univerze v Ljubljani in Andrej Ule, redni profesor analitične filozofije in teorije znanosti, Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani.

Dogodek bo povezovala dr. Nadja Furlan Štante, ZRS Koper.

Število udeležencev na dogodku je omejeno, zato morajo zainteresirani svojo udeležbo potrditi do ponedeljka, 28. junija, na e-naslov info@gledalisce-koper.si ali na telefonsko števiko: 05/663 43 80.