V veljavi podlaga za državno dokapitalizacijo bank

Danes je začela veljati novela zakona o javnih financah, ki daje pravno podlago za državno dokapitalizacijo bank po objavi rezultatov pregleda bank in obremenitvenih testov. Država ima za dokapitalizacije za letos na voljo do 4,7 milijarde evrov.

Novela - ki je bila 29. novembra v DZ sprejeta ob obstrukciji opozicije, predlagani veto pa je državni svet zavrnil - državi omogoča, da lahko za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema z denarnim vplačilom ali stvarnim vložkom pridobi kapitalske naložbe v bankah in hranilnicah. Spremembe bodo veljale do konca leta 2014.

Dokapitalizacije bodo sestavni del ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Pobudo za sklep o posamezni dokapitalizaciji bo dala Banka Slovenije, medresorska delovna skupina bo predlog poslala ministru za finance, ta pa ga bo posredoval v sprejem vladi.

Sredstva za dokapitalizacije se bodo lahko zagotovila z zadolževanjem do meje, ki jo določa zakon o izvrševanju proračuna (za letos ena milijarda evrov), ter s prostimi denarnimi sredstvi državnega proračuna. Pri slednjih gre za depozite države v višini 3,5 milijarde evrov (kar vključuje tudi 1,2 milijarde evrov, kolikor je za dokapitalizacije finančnih institucij predvideno v letošnjem proračunu) in možnost prerazporeditve 200 milijonov evrov, v proračunu namenjenih dokapitalizacijam podjetij. Skupno je na voljo torej 4,7 milijarde evrov.

Novela tako daje pravno podlago za enega ključnih ukrepov za prestrukturiranje bančnega sektorja. Z vnaprej omogočeno možnostjo dokapitalizacije želi ministrstvo za finance čim bolj skrajšati čas, v katerem bodo banke po objavi rezultatov - predvidoma v četrtek - kapitalsko neustrezne.

Deli novico: