V IZOLSKI OBČINI ZBIRAJO PREDLOGE OBČANOV: To je višina sredstev, ki jo bodo namenili za participativni proračun

Izola

Občani Izole imajo do 17. septembra čas za oddajo projektnih predlogov za izboljšanje kakovosti življenja v občini za leti 2021 in 2022. O projektih, ki jih bo financiral občinski proračun, bodo občani glasovali med 5. in 9. oktobrom, so sporočili iz občine.

V participativnem delu proračuna bo zanje namenjenih 200.000 evrov. Da bi bila porazdelitev projektov po celotnem območju občine čim bolj enakomerna, so ob upoštevanju velikosti in števila prebivalcev v krajevnih skupnostih oblikovali območje, ki zajema krajevni skupnosti Jagodje-Dobrava in Korte, in območje, ki zajema krajevne skupnosti Izola staro mesto, Haliaetum in Livade. Vsakemu bo v letnem proračunu namenjenih 50.000 evrov.

Gre za projekt Soustvarjam skupnost, s katerim želi občina občane vključiti v proces soodločanja pri razporejanju dela proračunskega denarja, pridobiti projektne predloge po njihovi meri in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini, so izpostavili.

Projektni predlogi morajo med drugim prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine, biti morajo skladni z razvojnimi usmeritvami občine, zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti ter realno izvedljivi v proračunskih letih 2021 in 2022. Predlagatelji morajo pridobiti tudi verodostojen popis del ali predračun za izvedbo projekta, finančno pa so lahko posamezni projekti ovrednoteni med 3000 in 25.000 evrov.

Pravočasno prispele predloge bo preučila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Preverjanje skladnosti in izvedljivosti predlogov ter njihovo morebitno usklajevanje s predlagatelji bo potekalo od 17. do 30. septembra. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali navedenim pogojem in bodo ocenjeni kot izvedljivi, bodo uvrščeni na glasovanje in javno objavljeni. Potrjeni predlogi bodo objavljeni na spletni strani občine.

Deli novico: