UP FAMNIT PRIREJA VIRTUALNI KARIERNI DAN: Podjetja bodo iskala potencialne bodoče sodelavce med študenti različnih kariernih profilov

Koper

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) danes, 9. decembra, od 13. do 17. ure prirejajo Virtualni karierni sejem za študente vseh študijskih smeri, saj se zavedajo, da se prvi koraki karierne poti začnejo že med študijem.

Na Virtualnem sejmu bodo sodelovala različna Slovenska in tuja podjetja in organizacije, med njimi Petrol d.d., Novartis v Sloveniji (Lek d.d.), Actual d.o.o., Dinit d.o.o., Abrantix AG, Generali zavarovalnica d.d., Efos d.o.o., Regionalni razvojni center Koper, Karierni center Univerze na Primorskem ter drugi. Sodelovanje je za vse udeležence brezplačno.

Med omenjenimi podjetji je kar nekaj takšnih, ki redno vlagajo v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem, s pomočjo katerega Univerza na Primorskem omogoča nagrajevanje in spodbujanje najboljših študentov UP ter navezovanje stikov študentov z delodajalci že v času študija, s čimer zagotavlja možnosti za zaposlitev takoj po zaključku študija ter olajšan prehod na trg dela.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ponuja dodiplomski študij na naslednjih  programih: Matematika (UN), Matematika v ekonomiji in financah (UN), Računalništvo in informatika (UN), Bioinformatika (UN), Biopsihologija (UN), Varstvena biologija (UN) ter Sredozemsko kmetijstvo (VŠ).

Možnost povezovanja s podjetji bodo imeli vsi študenti omenjenih študijskih smeri, ki bodo lahko navezali direktne stike s predstavniki podjetij, potencialni delodajalci bodo lahko njihov karierni profil pregledali že pred začetkom Virtualnega kariernega dneva ter jih povabili h klepetu ali video srečanju na dan dogodka.

Za več informacij in prijave kontaktirajte UP FAMNIT na promo@famnit.upr.si.