UNIVERZA NA PRIMORSKEM OBJAVILA DVA RAZPISA ZA VPIS: Prvi prijavni rok se prične 8. aprila

Koper

Univerza na Primorskem je danes objavila razpis za vpis v magistrske študijske programe 2.stopnje in razpis za vpis v doktorske študijske programe 3.stopnje v študijskem letu 2021/2022. Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane članic EU ter za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva se za oba razpisa prične v četrtek, 8. aprila.

Za magistrske študijske programe 2. stopnje: Za vpis v 1. letnike je za državljane RS in državljane članic EU razpisanih 1.110 mest, od tega 865 mest za redni in 245 mest za izredni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je razpisanih 197 mest (za redni študij 143 mest in 54 mest za izredni). Za kandidate za vzporedni študij je razpisanih 59 mest. UP je razpisala 33 študijskih programov, od tega izvedbo 6 študijskih programov tudi v angleškem jeziku (Ekonomija in finance, Management, Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija (vsi UP FM), Matematične znanosti, Podatkovna znanost, Trajnostno grajeno okolje (vsi UP FAMNIT). Prvi prijavni rok se prične v četrtek, 8. aprila 2021.

Za doktorske študijske programe 3. stopnje: Za vpis v 1. letnike je razpisanih 182 vpisnih mest (127 mest za izredni študij in 3 mesta za redni študij). UP je razpisala 17 študijskih programov, od tega izvedbo 5 študijskih programov tudi v angleškem jeziku (Matematične znanosti, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, Računalništvo in informatika, skupni mednarodni študijski program Računalništvo in informatika – Computer Science ter Suicidologija in duševno zdravje; vsi UP FAMNIT). Novost v študijskem letu 2021/2022 predstavlja nov študijski program Suicidologija in duševno zdravje (UP FAMNIT). Prvi prijavni rok se prične v četrtek, 8. aprila 2021.

Več informacij o razpisu za vpis in prijavnem postopku je kandidatom na voljo na spletnih straneh UP in članic UP: za magistrski študij in za doktorski študij.

Deli novico: