TURISTICA PREJELA PRESTIŽNO NAGRADO EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ESPA: Komisijo navdušil pametni pomočnik SmartWell

Piran

Na letnem kongresu Evropskega združenja ESPA, ki je letos potekalo v Moravskih Toplicah, sta študenta portoroške UP FTŠ Turistice Zarja Bašelj in Žan Pem s svojo inovacijo SmartWell osvojila prestižno nagrado ESPA Innovation Award, v kategoriji SPA EDUCATION.

Pod mentorstvom mag. Helene Cvikl in dr. Emila Juvana so študenti v poletnih mesecih razvijali idejo o tehnološko podprtem orodju za optimizacijo ponudbe in povpraševanja na področju velnes storitev in dobrega počutja. Idejno in operativno so zasnovali aplikacijo SmartWell, ki odgovarja na potrebe sodobnega življenja pri optimizaciji dnevnih obveznosti, zagotavljanju kakovostnega življenja in dobrega počutja ter znanju za učinkovito informiranje v dobi preobilja informacij. Hkrati pa SmartWell odgovarja tudi na potrebe poslovnega sektorja velnesa in dobrega počutja, kjer omogoča optimizacijo poslovnih virov in trženjskih pristopov ter usmerja razvoj optimalnega storitvenega portfelja.

S pomočjo aplikacije SmartWell se generira tudi nujno potrebna baza znanja o potrebah sodobnega človeka na področju zagotavljanja dobrega počutja. Gre torej za idejno zasnovo orodja, s katerim lahko tudi na področju velnesa in storitev dobrega počutja prispevamo k vključujoči rasti sodobne družbe. Projektna zasnova in prijava sta nastali na fakulteti v okviru dodatnih aktivnosti, s katerimi spodbujajo neformalne oblike izobraževanja in strokovne rasti študentov turizma.

Študenti se aktivno odzivajo na pobude predavateljev za sodelovanje v tovrstnih projektih. Ob prejemu nagrade je Žan Pem dejal: "Projekta smo se kljub krajšim časovnim omejitvam lotili precej dobro. Seveda sta nam pri tem bila v veliko pomoč mentorja, ki sta nas skozi projekt vodila ter usmerjala na pravo pot. S časom smo razvili pametnega pomočnika SmartWell, ki lahko vsakemu posamezniku pomaga pri dobrem počutju, predvsem pa ga uvede v zdravo ter aktivno vsakodnevno življenje. Da je projekt na pravi poti, pa nam je potrdila tudi komisija ESPA Inovation Award."

"Ko smo se projekta lotili, smo se v ekipi zavedali, da nimamo veliko časa za sestavo inovativne ideje, vendar nam je k sreči v misli hitro padla ideja za pametnega pomočnika SmartWell. Za izpopolnitev projekta sicer nismo imeli veliko časa, vendar smo skupaj z ekipo in mentorji združili moči, se kakšen dan odpovedali nočnemu spancu in nazadnje nam je idejo uspelo izpiliti in spraviti na papir. Izredno pa sem počaščena, da je inovativnost in koristnost koncepta prepoznala tudi komisija ESPA Inovation Award," pa je dejala Zarja Bašelj.

ESPA je Evropsko združenje ponudnikov velneških in zdraviliških storitev iz 19 evropskih držav in je tako reprezentativno evropsko telo na področju velnesa in balneologije. ESPA Innovation award je projekt spodbujanja iskanja inovativnih in kreativnih rešitev za razvoj velnesa in balneologije. Namenjen je turističnim ponudnikom, destinacijam in izobraževalnim inštitucijam s področja velnesa in balneologije. Inovacije morajo dokazati spodbujanje uspešnosti in učinkovitost poslovnih procesov in storitvenega portfelja v luči zagotavljanja kakovosti, trajnostnega razvoja in zdravja družbe.