Trst, mesto starih ljudi

Trst

Povprečen Tržačan je star skoraj 49 let, kar je pet let nad italijanskim povprečjem. Za mlade skoraj ni dela, saj vsak drugi upokojenec za seboj dokončno zapira delovno mesto. 

Kar je po mestu vidno s prostim očesom, je potrdila tudi statistika. Podatki državne statistike razkrivajo sliko mesta, ki je brez izhoda, piše tržaški Il Piccolo. Kar posebej skrbi je katastrofalno razmerje med delovno sposobnimi Tržačani. Zaposlenih je le 18 odstotkov mladih. Ti se v mestu praktično nimajo kje zaposliti. 

V Trstu umira tudi trg dela. Pred krizo so se ljudje največ zaposlovali v javnem sektorju, bankah in zavarovalnicah A s krizo se delovna mesta ukinjajo, upokojenih uslužbenev pa ne nadomeščajo. Pri tem pa je še veliko manjših trgovin, ki zapira vrata. Sindikalisti opozarjajo, da bi grozeče zaprtje škedensjke železarne, ki kruh daje nekaj sto zaposlenim še dodatno poslabšala sliko.