TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE DESTINACIJ: Univerza na Primorskem vabi na prvi spletni dogodek FuTuristice

Piran

Fakulteta za turistične študije Univerze na Primorskem je lani dopolnila 25. obletnico delovanja na področju raziskovanja, razvoja in izobraževanja v turizmu. Četrt stoletja obstoja v vlogi vodilne turistične izobraževalne institucije v slovenskem prostoru obeležuje z izvedbo projekta 5X5 Turistica, ki simbolično predstavlja pet strokovnih dogodkov s sodelovanjem petih uspešnih diplomantov fakultete, ki utrjujejo tradicijo in kakovost znanja v domačem in mednarodnem turističnem prostoru.

Portoroška Fakulteta za turistične študije Turistica je prva visokošolska ustanova v Sloveniji, ki je nastala po visokih evropskih visokošolskih standardih. Ustanovilo jo je slovensko turistično gospodarstvo kot del evropskega projekta PHARE TEMPUS. Pot univerzitetne ustanove je tlakovana s številnimi dosežki, ki so znanje o turizmu uspešno povezali z okoljem. Fakulteta je odprta v domači in evropski akademski in mednarodni družbeni prostor ter je članica več znanstvenih in strokovnih mrež na nacionalni in mednarodni ravni, kot sta na primer univerzitetna mreža UNESCO Unitwin, ki združuje fakultete, ki proučujejo kulturni turizem, in strokovna mreža AEHT, največje evropsko združenje hotelskih, gostinskih in turističnih izobraževalnih institucij. 

RAZVOJNA POT TURISTICE
1994 – Slovensko turistično gospodarstvo ustanovi Visoko šolo za hotelirstvo in turizem v Portorožu (VŠHT), kot del evropskega projekta PHARE TEMPUS. Predhodnica Turistice tako postane prva samostojna visokošolska ustanova v Sloveniji, ustanovljena po standardih EU. Za prvega dekana je imenovan mag. Marjan Tkalčič.
1995 - Jeseni se na VŠHT vpiše prva generacija študentov, ki študira visokošolski strokovni program Hotelirstvo in turizem.
2000 - VŠHT se preimenuje v Turistico – Visoko šolo za turizem Portorož (Istituto universitario di studi turistici di Portorose, College of Tourism Portorož – Portorose).
2003 - Dekanovanje prevzame dr. Milan Ambrož. Turistica postane ustanovna članica nove slovenske javne univerze – Univerze na Primorskem.
2006 - Študijski program se pod vodstvom dekanje dr. Marije Ovsenik ponovno aktualizira, tokrat v skladu z bolonjskimi procesi prenove visokega šolstva v državah EU. Študij turizma se začne izvajati na 1. bolonjski stopnji po programih Management turističnih destinacij, Poslovni sistemi v turizmu in Mediacija v turizmu. Turistica začenja kot ena prvih v Sloveniji izvajati 2. stopenjski, magistrski študij turizma, tako v Portorožu kot v Ljubljani.

Fakulteta za turistične študije Turistica izvaja mednarodno primerljivo multidisciplinarno izobraževanje in usposabljanje za turizem in tako ustvarja pogoje za uspešno zaposlitev diplomantov fakultete. Na treh študijskih stopnjah trenutno izobražuje 715 študentov, zaposluje 60 pedagoških in strokovnih sodelavcev, sodeluje z 62 partnerskimi institucijami v Evropi in v svetu. Turističnemu okolju Slovenije in širše regije je prispevala že 3023 diplomantov, 198 magistrantov in 4 doktorante. Mnogi se uspešno uveljavljajo z inovativnimi turističnimi idejami v podjetništvu in na vodstvenih mestih, ne le v domačih, temveč tudi v mednarodnih turističnih organizacijah ter s tem potrjujejo sodobno usmeritev in  kakovostno delo fakultete.

Ob tej priložnosti dr. Marijana Sikošek, dekanja Fakultete za turistične študije Turistica, poudarja: "Prizadevamo si, da bo naša fakulteta prepoznana po inovativnosti in hitrem prenosu znanja v družbo in turistično gospodarstvo, po odličnosti pedagoškega in raziskovalnega dela, po mednarodni odprtosti in družbeni odgovornosti."

Fakulteta je usmerjena v ažurni prenos inovativnega znanja v turistično gospodarstvo in v širše družbeno okolje, zato obeležuje 25. obletnico s projektom 5x5. Ta združuje 5 spletnih dogodkov t. i. FuTuristice, na katerih bo sodelovalo 5 izbranih diplomantov fakultete, ki bodo spregovorili o prihodnosti turizma. S tem fakulteta še posebej poudarja vez med svojimi diplomanti, znanjem in gospodarskim okoljem.

2008 - Državni zbor Republike Slovenije potrdi Turistici status fakultete (Fakulteta za turistične študije – Turistica). Turistica začne v študijskem letu 2007/2008 izvajati svoje znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo v novih prostorih v bližini Bernardina. Dekanovanje v tem letu prevzame dr. Aleksandra Brezovec
2009 - Knjižnica Turistice pridobi status depozitorne knjižnice Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Za potrebe tesnejšega sodelovanja z okoljem se ustanovijo Alumni klub, Klub partnerjev Turistice in Mediteranski inštitut za raziskovanje turizma.
2012 - Dekan Turistice postane prof. dr. Anton Gosar. Fakulteta začne izvajati tudi prvi slovenski doktorski študijski program turizma – Inovativni turizem.
2014 - Univerza na Primorskem postane članica Unescove UNITWIN mreže. Tako se Katedra za kulturni turizem na Turistici poveže s 30 drugimi univerzami, ki izpostavljajo kulturni turizem.
2015 - Turistica praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Prične se izvajati študijski program Kulturni turizem.
2016 - Na Turistici slovesno odkrijejo ploščo Unescove mreže. Turistica začne delovati pod taktirko dekana izr. prof. dr. Janeza Mekinca.
2017 - V študijskem letu 2017/18 Turistica začne izvajati študijski program v angleškem jeziku Tourism Enterprise Management. 
2020 - Dekanja Turistice postane doc. dr. Marijana Sikošek

Na Turistici bodo 25. let delovanja obeležili z izvedbo projekta 5X5 Turistica (5 spletnih dogodkov - FuTuristic), kjer bo 5 izbranih alumnov fakultete spregovorilo o prihodnosti trajnostnega razvoja turizma. Vsebine spletnih FuTuristic bodo vezane na področja trajnostnega razvoja destinacij, trendov v hotelirstvu, ustvarjanju turističnih doživetij, organizaciji prireditev, marketinga in medijev ter pomenu mednarodnega povezovanja za razvoj znanja za potrebe turizma.

V prvi FuTuristici z naslovom Trajnostno upravljanje destinacij: od besed k dejanjem bodo gostili pet članov Alumni kluba UP FTŠ, ki bodo predstavili aktualno problematiko stanja in možnosti trajnostnega razvoja turističnih destinacij v Sloveniji. Gre za vidne predstavnike turističnih organizacij, na lokalni in nacionalni ravni. V uri in pol bodo odstirali problematiko implementacije ukrepov za zagotavljanje trajnostnega razvoja turističnih destinacij. Kritično in konstruktivno bodo obravnavali obstoječe pristope in razloge za vidne razkorake med teorijo in prakso na tem področju. Zaključki bodo usmerjeni v zaključke o konkretnih in učinkovitih pristopih k udejanjanju strategij trajnostnega turizma. Rdeča nit pogovora pa bo seveda vloga UP FTŠ Turistica in njenega prispevka k temu, zlasti pri oblikovanju strokovnjakov s tega področja, med katerimi so tudi vsi vabljeni aktivni sogovorniki.

Prvo FuTuristico bosta moderirala prof. dr. Ksenija Vodeb in doc. Emil Juvan, PhD Avstralija.

Prijave za dogodek zbirajo na tej spletni povezavi