TEGA SE NE DELA! Takšen je bil prizor v Izoli, na katerega so naleteli (FOTO)

Izola

Dnevi postajajo toplejši in ti so kot nalašč za pospravljanje ter urejanje zelenja okoli hiše. Na fotografiji je prizor, na katerega so naleteli uslužbenci Komunale Izola na Levstikovi ulici. Nekdo je prenapolnil zabojnik za biološke odpadke, v katerega je natlačil zeleni rez in še celo vejevje. Ne počnite tega, poudarjajo na Komunali Izola. Kot prvo, drugi nimajo kam odložiti bioloških odpadkov iz gospodinjstev. In kot drugo, samo poklicati je treba na komunalo in naročiti storitev.

Včerajšnji sončen☀️ dela prost dan je bil kot nalašč za pospravljanje in urejanje zelenja okrog hiš. Polne roke dela je...

Posted by Komunala Izola-Isola on Thursday, February 9, 2023

Za večje količine zelenega reza lahko Izolani enkrat letno brezplačno naročijo 5 m³ velik zabojnik. Manjše količine zelenega reza, do 3 m³, brezplačno prevzamejo uslužbenci Komunale Izola na lokaciji z manjšim tovornjakom. Brezplačno oziroma ob predložitvi zadnjega odrezka potrdila o plačilu pa lahko zeleni rez občani tudi sami dostavijo v zbirni center od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00, ob sobotah pa med 9.00 in 12.00.

Za naročilo brezplačnega odvoza zelenega reza je potrebno poklicati na 05 66 34 950  ali v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek med 8.00 in 10.00  ter med 10.30 in 12.00) na telefonsko številko 05 66 34 936 ali 05 66 34 928. Naročilo odvoza zelenega reza je možno tudi elektronsko na naslovih: odvozi@komunala-izola.si ali zbirnicenter@komunala-izola.si.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
 |  14 .02. 2023 ob  21: 03
Ob tem je potrebno povedati, da se običajno novic iz Komunale ne da komentirati, tako tudi tistih, ki govorijo o postavitvi kamer za videonadzor. Le-te bodo postavili v Ekološkem otoku na Trgu Borisa Benčiča, za kar so pridobili vsa dovoljenja Informacijske pooblaščenka ter pravijo, da je vse v skladu z določili ZVOP-1. Veliko vprašanje pa je ali je v skladu z novim zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, ki je začel veljati 26.januarja 2023. Kot so pa izjavili, bi takšen režim snemanja radi vzpostavili tudi na kopališču Svetilnik...

79. člen

(videonadzor na javnih površinah)
(1)Videonadzor na javnih površinah, kot jih določa zakon, ki ureja urejanje prostora, je dovoljen le, kadar je to potrebno zaradi obstoja resne in utemeljene nevarnosti za življenje, osebno svobodo, telo ali zdravje ljudi, varnost premoženja upravljavca ali varovanje tajnih podatkov upravljavca ali obdelovalca v prenosu in teh namenov ni mogoče doseči z drugimi sredstvi, ki manj posegajo v pravice iz prvega odstavka 1. člena tega zakona. Videonadzor na javnih površinah je dovoljen tudi za namene varovanja varovanih oseb ter posebnih objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, Slovenska vojska, pristojni organi za področje varnosti države, pravosodna policija, oziroma varovanja drugih prostorov, zgradb ali območij, ki jih je treba varovati na podlagi zakona, in sicer samo v obsegu in trajanju, potrebnem za doseganje namena. Vpogled, uporaba ali posredovanje posnetkov so dopustni le za te namene.
(2)Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih bližnjih ali povezanih delov javne površine in v obsegu, kjer je treba varovati interese iz prejšnjega odstavka.
(3)Videonadzor na javnih površinah lahko izvaja oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki upravlja z javno površino ali na njej zakonito opravlja dejavnost. Videonadzor smejo za javni sektor izvajati le uradne osebe ali pooblaščeno varnostno osebje, za zasebni sektor pa pooblaščeno varnostno osebje. Osebe ali osebje iz prejšnjega stavka mora biti izrecno pooblaščeno za izvajanje videonadzora.
(4)Videonadzor se lahko izvaja tudi na način, da se ob snemanju izvaja spremljanje dogajanja v živo.
(5)Videonadzor iz prvega odstavka tega člena se za namen varovanja oseb, tajnih podatkov v prenosu, poslovnih skrivnosti ali premoženja večje vrednosti lahko opravlja tudi z uporabo telesne kamere, če jo uporablja za to posebej usposobljena oseba.
(6)Posnetki videonadzora na javnih površinah se lahko hranijo največ šest mesecev od trenutka nastanka posnetka.
(7)Upravljavec videonadzornega sistema, ki izvaja videonadzor javnih površin, mora v primeru, ko videonadzorni sistem posname dogodek, ki ogroža zdravje ali življenje posameznika, o tem nemudoma obvestiti policijo ali drug pristojni subjekt.
(8)Na področju videonadzora cestnega prometa sme upravljavec izvajati videonadzor le na vnaprej določenih odsekih cest v svojem upravljanju, tako da se ne izvaja sistemsko nadzorovanje gibanja posameznikov ali poseganje v zasebnost posameznikov. Upravljavec mora v skladu z zakonom določiti tiste odseke ceste v svojem upravljanju, kjer z drugimi sredstvi ni mogoče doseči nujnega in učinkovitega varovanja cestnega prometa ali njegovega upravljanja.
(9)Upravljavec videonadzornega sistema iz prejšnjega odstavka mora pred dokončno določitvijo lokacij iz prejšnjega odstavka izdelati oceno učinka, ki vsebuje lokacijo odsekov cest, in jo posredovati v predhodno mnenje nadzornemu organu.
(10)Na javnih površinah je prepovedana uporaba sistemov za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic in sistemov, s katerimi se obdelujejo biometrični osebni podatki.
zoran13 |  14 .02. 2023 ob  18: 11
KOMUNALA