Spremembe zakonov o vinu in Lipici

Svet za kmetijstvo in podeželje je na današnji seji, ki se je je udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, izrekel podporo predlogu novele zakona o vinu in predlog sprememb zakona o Lipici. Člani sveta pa so zavrnili predlog sprememb zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Člani sveta so predlog novele zakona o vinu, katere namen je zagotoviti učinkovitejši nadzor, povečati delež prijave pridelka vina in omejiti nelojalno konkurenco registrirani pridelavi vina, podprli soglasno.

Predlagana novela med drugim vinarski inšpekciji poleg obstoječih pristojnosti daje pristojnost nadzora nad prometom z vinom v gostinskih obratih, omejuje točenje neustekleničenega vina, poenostavlja postopek kaznovanja, zvišuje kazni za prekrške in določa način izračuna pridelka določenega letnika za celotno območje Slovenije.

Soglasno podporo sveta uživajo tudi predlagane spremembe zakona o Lipici, ki so nastale na podlagi napotil Računskega sodišča RS.

Člani sveta pa so odrekli podporo predlogu sprememb zakona o KGZS, ki jim jih je danes predstavil predsednik KGZS Cvetko Zupančič.

Svet za kmetijstvo in podeželje RS, ki mu predseduje Franci Štampar, je posvetovalno telo ministra Židana.

Deli novico: