RAZVOJNI PROJEKT MARJETICE KOPER: Prvi podzemni ekološki otok na Obali (FOTO)

Koper

Marjetica Koper je v tem tednu pričela s postavitvijo prve polpodzemne zbiralnice odpadkov na Obali. Na stičišču ulice generala Levičnika in ulice Istrskega odreda bo podzemni ekološki otok odprt z naslednjim tednom. Nadomestil bo več kot 20 običajnih kontejnerjev za odpadke saj bodo na novo umeščene tri podzemne zbiralnice s kapaciteto 5000 litrov in dve s kapaciteto 3000 litrov. Večje zbiralnice bodo namenjene frakcijam mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže in papirja, manjše pa preostalima dvema frakcijama odpadnega stekla in bioloških odpadkov. Ta razvojni projekt na področju zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov bo vir referenčnih podatkov za nadaljnjo umestitev podobnih zbiralnic.

Več prostora, skladnejši videz okolice in manj morebitnih neprijetnih vonjav

Ker je kar 70 odstotkov volumna zabojnikov pod zemljo, dosežemo prihranek prostora na enaki tlorisni površini in posledično skladnejši videz okolice. Hladnost tal pripomore k zmanjšanju morebitnih neprijetnih vonjav. Gravitacijsko odlaganje pa zmanjša volumen odpadkov.

Zbiralnice EcoDip so plod znanja slovenskega podjetja Aplast. Začetki segajo v leto 2004, danes pa te zbiralnice obratujejo predvsem v zahodni Evropi in Skandinaviji ter v Sloveniji.

Davor Briševac

"Testni ekološki otok bomo v nadaljevanju opremili tudi z inteligentnim sistemom spremljanja polnosti zabojnikov. Gre za velik razvojni korak v smeri 'pametnih mest' na področju ločenega zbiranja in odvoza odpadkov. Hkrati pa gre za optimizacijo delovnega procesa saj se zmanjšuje strošek odvoza, zmanjša se tudi število manjših zabojnikov ter optimizira načrtovana pot vozil za odvoz," je pojasnil direktor Marjetice Koper Davor Briševac.

Ob uporabi tega ekološkega otoka pa Briševac občanke in občane naproša za še doslednejše upoštevanje ločevanja odpadkov na viru nastanka, "saj je za optimalno delovanje podzemnih zbiralnic potrebno vestno ločevanje različnih frakcij".