RAZISKAVA, KI BO DALA GLAS OTROKOM: ZRS Koper partner na projektu "Odraščanje v digitalni Evropi"

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper sodeluje kot partner pri projektu 25-letne vseevropske raziskave o blaginji otrok. Projekt "Odraščanje v digitalni Evropi" – GUIDE je umeščen na zemljevid Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture.

Po dveh letih temeljitih evalvacijskih postopkov so iz Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI) sporočili, da so na zemljevid prednostnih ciljev (ESFRI Roadmap 2021) umestili 11 projektnih predlogov, med katerimi je tudi projekt GUIDE - Odraščanje v digitalni Evropi/Growing Up In Digital Europe.

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper bo pod vodstvom dr. Mateje Sedmak del raziskovalnega konzorcija, ki bo izvajal raziskavo v Sloveniji. Projekt GUIDE je bil z umestitvijo na ESFRI ROADMAP 2021 prepoznan kot eden najkakovostnejših, obetavnih in strateško pomembnih raziskovalnih infrastruktur v Evropi.

Na zemljevid ESFRI je namreč bienalno umeščena zgolj peščica najboljših raziskovalnih ustanov in programov, ki obenem indicirajo prednostna področja EU investicijskih politik – v letu 2021 so to sociala, zdravje, digitalizacija in zelena politika. Z izborom 11 raziskovalnih infrastruktur je bila v okviru ESFRI-ja dosežena nova najvišja naložbena projekcija v raziskovalne infrastrukture v Evropi, ki predvideva načrtovano finančno podporo v višini 4,1 milijarde evrov. 

Raziskovalci Znanstveno-raziskovalnega središča Koper bodo pri projektu GUIDE sodelovali v konzorciju 20 partnerskih organizacij iz vse Evrope, pod vodstvom izredne profesorice Jennifer Symonds z Inštituta Geary na Univerzitetnem kolidžu v Dublinu in profesorja Garyja Pollocka z Manchester Metropolitan Univerze. Raziskava, ki je trenutno že v fazi pilotnega testiranja v štirih evropskih državah v okviru COORDINATE projekta, se bo na evropski ravni začela izvajati v roku petih let z zaključkom okoli leta 2050.

Raziskava bo istočasno vključevala skupino novorojenčkov in skupino šoloobveznih otrok in bo v vseh sodelujočih državah temeljila na enotnem pristopu in metodologiji, enakih vzorčnih postopkih, ter izvedbi raziskave, kar bo omogočilo neposredno primerjavo blaginje otrok in njihovega odraščanja v različnih nacionalnih kontekstih po Evropi. Z dvema vzporednima kohortama pa bo mogoče že v zgodnjih fazah raziskave opraviti ključne primerjave.

Projekt GUIDE predstavlja pomemben mejnik z vidika doprinosa znanosti k družbi, saj predstavlja prvo vseevropsko 25-letno študijo o otrocih, njihovem psihofizičnem razvoju, počutju in blaginji. GUIDE bo tako predstavljal pomemben vir informacij za razvoj bodočih zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih politik za otroke in mlade v vsej Evropi. V tem pogledu želi povezati različne politične ravni, ki potrebujejo podatke za oblikovanje ciljno usmerjenih javnih politik in s tem doprinesti k zagotavljanju boljšega življenja otrok ter k boljšemu izkoristku javnih izdatkov.

dr. Mateja Sedmak

Kot poudarja dr. Mateja Sedmak, je posebnost raziskave GUIDE tudi ta, da v raziskavo uvaja otrokosrediščni pristop. To pomeni, da bodo pri razvoju raziskovalne zasnove in vsebine vprašalnikov sodelovali otroci in mladi, prav tako pa daje prednost avtonomnemu izražanju otrok, tudi ko gre za poročanje o vprašanjih, povezanih z njihovo blaginjo. Na ta način bodo dali glas otrokom v raziskavah, ki jih zadevajo.

Omeniti velja, da je Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper že vključen v izvajanje COORDINATE projekta (2021-2025) v okviru katerega se izvaja pilotna kohortna raziskava blaginje otrok v izbranih evropskih državah, s čimer se bo dokončno vzpostavilo metodologijo, potrebno infrastrukturo in pa raziskovalno mrežo za pričetek 25-letnega GUIDE projekta.