PRIHODNJI TEDEN NA BERNARDINU: O jeziku, vzgoji, meji, literaturi in manjšinah

Piran

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper od 16. do 20. septembra prireja mednarodno znanstveno konferenco na temo "Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence". 

Konferenca, ki se je bodo udeležili raziskovalci in predavatelji iz Slovenije, Evrope in drugih delov sveta, se bo v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu ter Unijo Italijanov za Slovenijo in Hrvaško, odvila v okviru nacionalnega raziskovalnega programa "Območja kulturnega stika v integracijskih procesih", katerega vodi prof. dr. Milan Bufon iz ZRS Koper.

Konferenca bo med 16. in 20. septembrom v konferenčnem kompleksu na Bernardinu. V sklopu terenskega odkrivanja razvoja in sedanjega položaja italijanske skupnosti ter družbene situacije v Istri nasploh bodo obiskali tudi italijanski Center za zgodovinske raziskave v Rovinju in Motovun, zaključili pa jo bodo v Trstu s strokovno razpravo o manjšinah na območju Alpe-Jadran in ogledom nekaterih ključnih kulturnih središč Slovencev v mestnem središču, z udeležbo na prireditvi Slofest, s katero se širši javnosti vsaki dve leti predstavlja slovenska manjšina v Italiji, ter z zaključno večerjo v prostorih slovenskega jadralnega društva Sirena v Brakovljah pri Trstu.

V okviru konference bo potekalo več različnih tematskih razprav na temo jezika in vzgoje, meje in literature, jezikovnih politik, migrantov in kulturnih meja, identitete in percepcije "drugega", kulturnih in jezikovnih pokrajin. Uvodni predavanji bosta podala ugledna strokovnjaka za manjšinska vprašanja, direktorica Evropskega centra za manjšinska vprašanja v nemškem Flensburgu prof. Tove Malloy in zaslužni profesor na univerzi v Cardiffu (Wales, UK) Colin Williams.

S konferenco nameravajo poglobiti vprašanja medkulturne komunikacije in družbene integracije v Evropi, ki se zdijo še posebej pereča sedaj, ko se na našem kontinentu ponovno krepi populistični nacionalizem, obenem pa želijo mednarodni javnosti predstaviti raziskovalne rezultate sodelavcev ZRS Koper. Slednje se že od svoje ustanovitve intenzivno posveča vprašanjem koeksistenčnega sobivanja in povezovanja v etnično mešanih in obmejnih območjih, s posebnim poudarkom na območju zgornjega Jadrana, ki je bilo in ostaja pomemben model za proučevanje sočasno potekajočih procesov družbene konvergence in divergence v Evropi. Pomen medkulturnega in čezmejnega povezovanja bo tokratna konferenca izpostavila tudi z organizacijo dogodkov, ki se bodo odvijali v obmejnih prostorih treh sosednjih držav.

Deli novico: