ODPRTJE UMETNIŠKE INŠTALACIJE IN OKROGLA MIZA: Predstavitev izolske srednjeveške kulturne dediščine ob 700. obletnici Dantejeve smrti

Koper

V ponedeljek, 28. junija 2021, ob 10. uri bo v pritličju palače Besenghi degli Ughi v Izoli potekalo odprtje umetniške instalacije "Dante Copiosus". Odprtju sledi spletna okrogla miza z naslovom "Predstavitev izolske pisne in vizualne srednjeveške kulturne dediščine ob 700. obletnici Dantejeve smrti", na kateri bo med predavatelji tudi dr. Tilen Glavina, sodelavec Inštituta za zgodovinske študije in vodja Centra za beneško zgodovino in kulturno dediščino ZRS Koper. Prenos bodo pričeli ob 11. uri preko povezave Zoom.

Dogodka sta del večletnih prizadevanj Občine Izola in izolske italijanske samoupravne narodne skupnosti za valoriziracijo palače Besenghi degli Ughi in Dantejeve dediščine v Izoli. Občina je s podporo JZP Izola za obnovo palače pridobila nekaj več kot 67.000 evrov nepovratnih finančnih sredstev, medtem ko je znašala skupna vrednost vseh stroškov v letu 2018 172.012,68 evra.

Leta 2020 so se Občina Izola, Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, Glasbena šola Koper, Turistično združenje Izola, ZRS Koper, Inštitut IRRIS, PiNA, Mestna knjižnica Izola in nekateri drugi akterji povezali ter v palačo Besenghi degli Ughi umestili vsebine, ki bodo del nastajajočega kulturno-turističnega itinerarija Izole.

Umetniška instalacija "Dante Copiosus" je nastala v soavtorstvu kolektiva: Marko Čeh, Luka Frelih, Karlo Hmeljak, Kaja Kisilak, Neža Mekota, Katja Pahor, Marko Turkuš, v sklopu projekta RUK – Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Instalacija obeležuje dva ohranjena kodeksa, prepisa Božanske komedije s komentarji v latinščini, ki sta ob koncu 14. stoletja nastala v Izoli izpod peresa Pietra Campennija iz Tropee, notarja in sekretarja izolskega podestata v obdobju 1398–1399; komentarji (marginalije) so delo Benvenuta Rambaldija iz Imole. Izvirnik prvega kodeksa hranijo v Benetkah, drugega, ki je bil prepisan v Izoli leta 1395, pa v Parizu.

V valorizacijo bo vključena tudi Knjižnica Besenghi, ki deluje v palači. Knjižnično gradivo je bilo preseljena v pritlične prostore, ki so ustrezno klimatizirani in zatemnjeni, da bi tako ločili šolsko in
kulturno-turistično dejavnost ter olajšali dostop do gradiva.

Okrogla miza z naslovom "Predstavitev izolske pisne in vizualne srednjeveške kulturne dediščine"

Leta 2010 je Občina Izola pričela financirati večletni projektni program Izolska Dantejeva kodeksa. Cilj projekta je bil identificirati, valorizirati, preučevati in ohranjati kulturno dediščino Izole skozi predstavitev prvin urbane kulture in identitete ter njenih povezav v kulturno-zgodovinskem kontekstu. Izolska Dantejeva kodeksa imata posebno vrednost, saj predstavljata veliko rokopisno in kulturno dragocenost.

Z digitalno in tiskano objavo faksimilov obeh izolskih Dantejevih kodeksov sta bila tako omogočena študij in obdelava dragocenega vira, ki prispeva k oplemenitenju lokalne identitete Izole in njene povezanosti s sredozemskimi ter širše evropskimi vrednotami. Oba kodeksa predstavljata primer kulturne dediščine Izole, ki izpričuje njeno vpetost v širše evropske kulturne tokove.

Z javno predstavitvijo in promocijo kodeksov se krepi tudi zavest o pomembnosti kulturne dediščine in njenega ohranjanja ter rabe na področju kulturnega turizma. Ker je bil prepisovalec obeh Dantejevih kodeksov Pietro Campenni iz Tropee, notar in kanclist izolskega podestata v obdobju 1398–1399, želijo predstaviti javnosti, kako je Dante Alighieri, eden največjih svetovnih književnikov, povezan z Izolo.

Vredno je raziskati, preučiti ter predstaviti javnosti pomen Izole tudi kot središča redke in pomembne dejavnosti rokopisnega prepisovanja (skriptorijev), ki je bila tesno vpeta v tedaj "najnaprednejše" intelektualne tokove in kulturne kroge v sredozemskem ter evropskem merilu. Izhodiščna točka okrogle mize bo profesionalna obrt oziroma delavnica za prepisovanje raznih klasičnih in drugih rokopisov, kakršna je bila prisotna v srednjeveški Izoli in so jih intelektualci odkrivali v času humanizma ter v razcvetu renesanse.

O tem priča tudi prva glagolska knjiga, ki je šla v tisk leta 1480 ravno iz Izole, mesta, kjer so jo najprej prepisali. Na okrogli mizi bodo sodelovali poznavalke in poznavalci s področja kulturne zgodovine in dediščine. Predavatelji:

Silvester Gaberšček, vodja Sektorja za nepremično kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije: Dante prerok upanja in pesnik usmiljenja;

Valentina Petaros Jeromela, Kulturno društvo Dante Alighieri - Odbor Koper - Società Dante Alighieri, Comitato Capodistria: Genova in Benetke na Dantejevi poti;

Dr. Tilen Glavina, Znanstveno-raziskovalno središče Koper - Centro di ricerche scientifiche Capodistria: Pot izolskega kodeksa;

Franco Stener, AS Fameia Muiesana (KD Miljska družina): Domnevna prisotnost Danteja Alighierija na vzhodnih obalah severnega Jadrana;

Dr. Suzy Marcon, Biblioteca Nazionale Marciana Venezia (Državna knjižnica Marciana iz Benetk): Dante na beneškem območju: Pietro Campenni in pozna gotica;

Dr. Salvator Žitko, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko- Società storica del Litorale: Nastanek, razvoj in delovanje šol v Izoli, Kopru in Piranu;

Dr. Darko Darovec, Inštitut IRRIS–Istituto IRRIS: Notarska dejavnost in glagoljaši v srednjeveški Istri.

Dogodek je organiziran v skladu smernicami NIJZ. Število udeležencev je omejeno, zato prosijo, da potrdite vašo udeležbo na elektronsko pošto.

Vabljeni!

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija