Občine: nepremičninski davek bi nas ustavil

Slovenija

Združenje občin Slovenije je danes vlado pozvalo k nadaljevanju pogajanj o davku na nepremičnine. Potrjenega predloga ne podpira, saj da odstopa od rešitev v drugih državah in občine ovira pri razvoju. Zaradi javnofinančnega stanja podpira delitev med občinami in državo, a brez obdavčenja javne infrastrukture.

Koliko bi za občinsko stavbo morali odšteti Goričani?

Kot so zapisali v dopisu vladi in predsednikom koalicijskih strank, ki so ga danes poslali iz združenja, protestirajo, da v zadnjih dneh usklajevanja predloga zakona niso bili v vključeni v pogajanja, saj bo zakon odločilno vplival na prihodke občin.

Za združenje je nesprejemljiv predlagani sistem davka, saj da odstopa od rešitev, ki jih poznajo v drugih državah, v katerih je davek na nepremičnine avtonomen vir lokalnih skupnosti oz. regionalnih oblasti.

Štirideset milijonov škode

Ker razumejo stanje v državi, dopuščajo možnost, da se prihodek od davka na nepremičnine v triletnem prehodnem obdobju deli med državo in občinami, vendar mora biti občinam zagotovljen prihodek iz davka na nepremičnine, ki bo dosegal višino odmerjenega nadomestila od davka na nepremičnine po plačilu davka državi za javno infrastrukturo občin, so prepričani. V nasprotnem primeru si namreč lahko občine obetajo izpad prihodkov za okoli 40 milijonov evrov, "kar bi pomenilo veliko nevarnost za stabilnost in uravnoteženost občinskih proračunov", opozarjajo.

Menijo, da je nesprejemljiva obdavčitev javne infrastrukture, kot so objekti za šport, kulturo, vzgojo, izobraževanje, zdravstvo v javni lasti, "kar pomeni le prelivanje sredstev med občinami in državo". Zato
predlagajo, da se ta vrsta nepremičnin izvzame iz obdavčitve.