OB MEDNARODNEM DNEVU IZOBRAŽEVANJA: Študentke primorske univerze o pravici do kvalitetnega šolanja (FOTO)

Koper

Generalna skupščina Združenih narodov je 24. januar razglasila za Mednarodni dan izobraževanja, v počastitev vloge izobraževanja za mir in razvoj. UNESCO je letošnjo, peto izvedbo, namenil afganistanskim dekletom in ženskam, ki jim je odvzeta pravica do učenja, študija in poučevanja z obsodbo tovrstnega napada na človeško dostojanstvo in osnovno pravico do šolanja.

Svoj razmislek o tem, ali se zavedajo pravice in kaj jim pravica do kvalitetnega šolanja pomeni, so z nami delile tri študentke UP.

"Zame izobraževanje oziroma študij pomeni en velik privilegij, ker mi omogoča, da si na podlagi osvojenih znanj lahko veliko boljše interpretiram svet, kot če te pravice oziroma možnosti ne bi imela. Prav tako lahko prispevam k razvoju stroke, ki me zanima, torej fizioterapije. Obenem pa še drugih strok, ki se z njo prepletajo in hkrati vsega, kar pride zraven študija z aktivnim udejstvovanjem. Zato sem zelo hvaležna."

Lana Erjavec, UP FVZ | magistrski študijski program Fizioterapija | 1. Letnik

"Osebno mi pravica do brezplačnega izobraževanja pomeni napredek. V primeru ne imeti te možnosti bi bila prikrajšana tudi za enakopravnost med spoloma. Menim, da bi se v življenju brez izobraževanja težko našla."

Manca Vodopivec, UP FAMNIT | dodiplomski študijski program Matemtika | 3. letnik

"Dostop do brezplačnega izobraževanja v Sloveniji, do katerega so upravičeni tako moški kot ženske, se mi zdi en velik privilegij. Izobraževanje ti pomaga pri doseganju svojih ciljev in širi obzorja. Za to pravico sem zelo hvaležna."

Katja Kosem, UP FTŠ Turistica | dodiplomski študijski program Turizem | absolventka

Vidno je, da se na UP ne le na ravni zaposlenih, temveč tudi študentske populacije zavedajo pomena, ki ga ima izobraževanje tako za posameznikov profesionalni razvoj in osebno rast, kot tudi za napredek družbe. Na UP zagotavljajo in izvajajo kakovostna, vključujoča in trajnostno naravnana, znanstveno-raziskovalna, izobraževalna in umetniška dela, v skladu s potrebami Družbe 2050.

V tekočem študijskem letu 2022/2023 izvajajo 79 študijskih programov, od tega 7 visokošolskih strokovnih, 23 univerzitetnih, 35 magistrskih in 14 doktorskih; 16 študijskih programov tudi v angleškem jeziku

Ob mednarodnem dnevu izobraževanja lahko izpostavijo, da s kakovostnimi študijskimi programi omogočajo študentkam in študentom pridobivanje znanj ter kompetenc, s katerimi bodo konkurenčni v sodobni družbi in s katerimi bodo pripomogli k njenemu splošnemu napredku ter prehodu v zeleno in trajnostno delovanje. UP verjame, da s svojim načinom delovanja in izobraževanja pomembno prispeva k uresničevanju zagotavljanja enakih možnosti za slehernega posameznika ter dostopnosti izobraževanja za vse, tudi najranljivejše skupine.