NENAPOVEDAN PREGLED SMETI V IZOLI RAZKRIL NEPRAVILNOSTI: Kršitelje bo obravnaval medobčinski inšpektorat

Izola

Komunala Izola je v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom pričela z nenapovedanimi pregledi vsebine zabojnikov za odpadke v občini Izola. Prvi letošnji pregled zabojnikov je bil opravljen v Ulici Prekomorskih brigad. Ugotovljene so bile nepravilnosti pri odlaganju odpadkov v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ki so razkrile tudi sledi kršiteljev. Slednje bo v skladu s pooblastili obravnaval medobčinski inšpektorat.

Z namenom ugotavljanja stanja na področju pravilnega ravnanja z odpadki, Komunala Izola v sodelovanju s pristojno inšpekcijo službo, opravlja nenapovedane preglede vsebine zabojnikov za odpadke. Pri tokratnem pregledu zabojnika za mešane komunalne odpadke v Ulici Prekomorskih brigad, so bile ugotovljene nepravilnosti. Posamezniki žal med mešane odpadke še vedno odlagajo  plastično, kovinsko, kartonsko embalažo in biološke odpadke, navkljub temu, da so v neposredni bližini postavljeni tudi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.

Pri pregledu so bile ugotovljene tudi sledi kršiteljev, ki jih v skladu s pooblastili obravnava medobčinski inšpektorat.

"Med uporabniki pogosto velja prepričanje, da je ločevanje odpadkov nepotrebno in da je to naloga komunalnega podjetja, vendar temu ni ravno tako. Komunala Izola zbrane odpadke le prevzame, nato pa posamične frakcije preda pooblaščenim prevzemnikom. Največje breme pa predstavljajo mešani komunalni odpadki. V kolikor uporabniki pravilno in vestno ločujejo odpadke, prispevajo k višjemu obsegu ponovne uporabe odpadkov in s tem k manjšemu obremenjevanju okolja zaradi odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov," pravijo v Komunali Izola.

Skrb za stalno informiranje, osveščanje in spodbujanje uporabnikov k pravilnemu ravnanju z odpadki, je prednostna naloga komunale: "Stanje, ko se v zabojnikih pojavljajo odpadki, ki vanj ne sodijo ali so nepravilno odloženi, je zato tudi za nas, izvajalce javne službe, nesprejemljivo in zaskrbljujoče. Na konkretne ugotovitve nepravilnega odlaganja odpadkov namreč ne moremo vplivati drugače kot z opozarjanjem in osveščanjem uporabnikov komunalnih storitev."

Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov se zabojniki prehitro napolnijo in posledično je ostalim uporabnikom onemogočeno pravilno odlaganje, poleg tega pa se tudi po nepotrebnem prekomerno umažejo in posledično povzročajo neprijetne vonjave. Vse navedeno pa prinaša le nejevoljo in nezadovoljstvo vestnih uporabnikov.

"Uporabniki moramo postati odgovorni do svojih dejanj, tudi na področju ravnanja z odpadki. Zagotovo je danes splošna osveščenost o pravilnem ravnanju z odpadki na visoki ravni, potrebno je le nekoliko več zavedanja, da živimo v skupnosti in da s svojimi dejanji vplivamo na ostale uporabnike komunalnih storitev ter nenazadnje na samo okolje, v katerem živimo. Razpoložljiva infrastruktura nam omogoča pravilno odlaganje odpadkov, torej, da se posamezne frakcije odpadkov odlaga v namenske zabojnike, s tem pa bistveno prispevamo k možnostim, da se odpadki ponovno uporabijo kot sekundarne surovine in obenem po nepotrebnem ne obremenjujejo okolja," so prepričani v izolski komunali.

V primeru odpadkov, ki ne sodijo v namenske zabojnike na ekološkem otoku, Komunala Izola svoje uporabnike naproša, da pokličejo za dogovor o najprimernejšem načinu prevzema le-teh. Navodila pravilnega ločevanja odpadkov so dosegljiva tudi na spletni strani Komunale Izola.

"Uporabniki komunalnih storitev v Izoli, so že večkrat dokazali, da so zgled na področju pravilnega ravnanja z odpadki in prepričani smo, da želijo to ohraniti tudi v prihodnje. S skupnim sodelovanjem nam bo to zagotovo uspelo," še menijo na Komunali Izola.