MATEMATIKA V OTROKOVEM SVETU: Na 8ECM letos prvič tudi o didaktiki matematike

Koper

Na 8. evropskem kongresu matematike, ki prične 20. junija, bo letos prvič tudi sekcija, namenjena didaktiki matematike, zato bo v četrtek, 17. aprila 2021, ob 17. uri v atriju Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) potekalo odprtje razstave Matematika v otrokovem svetu.

Na razstavi bodo svoje izdelke predstavili učenci 5.a razreda Osnovne šole in vrtca Ankaran, pod mentorstvom Maruše Mežnarič in dr. Ede Birsa ter učenci 4.a razreda Osnovne šole Antona Ukmarja Koper, pod mentorstvom dr. Lee Kozel in dr. Ede Birsa. Predstavljene bodo tudi didaktične igre, ki so jih izdelali otroci, starši in strokovne delavke iz skupine Ribice iz Vrtca Sežana ter otroci in strokovne delavke iz Vrtca Elvire Kralj iz Trebč (Večstopenjska šola Opčine) pod mentorstvom Renate Padovan.

Odprtje razstave bo obogatil Mladinski pevski zbor OŠ Livade Izola z zborovodkinjo Andrejo Štucin Cergol in Jakom Jerino.

20. junija pa prične kongres, v okviru katerega bo potekal minisimpozij Matematika v izobraževanju. Organizacijsko in programsko koordinacijo minisimpozija je prevzela dr. Amalija Žakelj, skupaj s skupino didaktikov matematike z UP PEF.

Namen minisimpozija je združiti vodilne mednarodne raziskovalce s področja didaktike matematike in sorodnih področij ter predstaviti najnovejša znanstvena spoznanja o inovativnih pristopih učenja in poučevanja matematike, od preduniverzitetnega do univerzitetnega izobraževanja. Strokovnjaki s področja didaktike matematike bodo med drugim govorili o vlogi in pomenu matematike v izobraževanju. Glede na hiter tehnološki napredek, razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, bodo predstavljeni tudi pogledi o bodočem douniverzitetnem in univerzitetnem izobraževanju matematike, kako posameznika pripraviti na uspešno razreševanje vse številnejših, še nedefiniranih problemskih izzivov jutrišnjega dne.

Na minisimpoziju bodo v obliki video posnetkov prikazani tudi izdelki učencev OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, ki so za namen kongresa izvedli delavnico ustvarjanja s sestavljankami Polydron in Zometool, v sklopu katerih so pod mentorstvom dr. Izidorja Hafnerja in dr. Andreje Klančar sestavili tudi rombski 1080-terec.