Ljubljančani snujejo logistični terminal

Predstavniki Slovenskih železnic, družbe BTC in Mestne občine Ljubljana snujejo projekt intermodalnega logističnega terminala vzdolž Letališke do Kajuhove ceste, ki je v prostorskih aktih namenjeno za razvoj transportno-logističnih dejavnosti. Predvidena je tudi možnost ustanovitve skupne družbe Slovenskih železnic in BTC.

Časnik Finance je ta teden poročal, da družbi BTC in Slovenske železnice ustanavljata skupno podjetje, ki bo zgradilo in upravljalo intermodalni logistični terminal v Mostah. Ocena vrednosti celotne naložbe v novi logistični center je 140 milijonov evrov, je navedel časnik.

"Z namenom zagotovitve enotnega in skupnega upravljanja območja terminala, optimalne izrabe razpoložljivega prostora ter nadaljnjega razvoja logistične dejavnosti na tem območju je v idejnih izhodiščih zasnove tega projekta predvidena tudi možnost ustanovitve skupne družbe Slovenskih železnic in BTC," so zapisali na Slovenskih železnicah in dodali, da v zvezi s tem trenutno potekajo določene pripravljalne aktivnosti in opredeljevanje možnih različic.

Ko bo izdelan načrt prostorskega razvoja celotnega območja in ko bo opredeljena optimalna razmestitev posameznih dejavnosti, bo možno opredeliti in ovrednotiti konkretne naožbe v transportno infrastrukturo in v logistične zmogljivosti. To bo med drugim predstavljalo podlago za zainteresirane investitorje ter tudi za pridobivanje morebitnih evropskih sredstev, so še pojasnili.

Smetar |  10 .11. 2013 ob  17: 13
Glede na to,kako potekajo tovrstne investicije v Slovenistanu,bo realno končano v letu 2038.