KPK NI ZAZNALA KRŠITEV PRI PRODAJI ZEMLJIŠČ V LIVADAH: To pa priporoča nadzornemu odboru Občine Izola

Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v postopku v zvezi s prodajo oziroma menjavo nepremičnin Občine Izola ni zaznala kršitev določil zakona, je pa zaradi določenih drugih tveganj občini ter ministrstvu za finance izdala priporočila. Gre za zemljišča na območju Livad. Župan Danilo Markočič je poudaril, da je prodajo potrdil tudi občinski svet.

KPK v postopku v zvezi s prodajo oz. menjavo nepremičnin Občine Izola ter drugimi očitki, vezanimi na ravnanja občine in njenih funkcionarjev, ni zaznala kršitev določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije oz. ni ugotovila zadostnih razlogov za ponoven oz. ločen postopek pred KPK, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih določenih drugih tveganj pa je Občini Izola in vsem ostalim občinam ter ministrstvu za finance izdala priporočila, so danes sporočili iz KPK.

Izolsko podjetje BM21 v lasti Rusa Borisa Leonida Kopilevicha in domačina Marjana Miliča je leta 2019 od občine kupilo zazidljivo zemljišče v Livadah. Leto pozneje so se v javnosti pojavili očitki o spornih praksah, saj je isti kupec kupil oljčnik v Strunjanu, ki ga je izolski župan Markočič pred tem imel v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč, nato pa od nakupa odstopil. Oljčnik je šel zato v prodajo, Markočičevo naložbo vanj pa so ocenili na skoraj 244.000 evrov.

KPK je v okviru postopka v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prodaji določene nepremičnine v lasti Občine Izola na območju Livad zaznala sum nepravilnosti iz pristojnosti drugih nadzornih organov, zato je nadzornemu odboru Občine Izola podala pobudo, da izvede nadzor glede ugotavljanja pogojev za uveljavljanje ničnosti pogodbe. O tem je obvestila tudi direktorat za stvarno premoženje ministrstva za javno upravo.

Komisija je zaznala določena tveganja tudi v primeru, ko nadzorni odbor zazna kršitev ali sum kršitev iz pristojnosti drugih organov. Zato je nadzornemu odboru Občine Izola izdala priporočilo, da v poslovniku o delu nadzornega odbora spremeni predmetni člen na način, da se v primeru ugotovljenih kršitev te obvezno odstopi pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Nadzorni odbor ima zdaj namreč zgolj možnost, da to stori. Podobno priporočilo je naslovila tudi na nadzorne odbore vseh ostalih občin.

Poleg tega je KPK zaznala tveganja tudi v povezavi z javno objavo dražb o prodaji nepremičnin Občine Izola, zaradi česar je občini izdala priporočilo, naj prodaje objavlja tudi na druge načine.

Priporočila je izdala še ministrstvu za finance, in sicer, da preuči, na kakšen način bi se lahko v postopke prodaje ali oddaje premoženja lokalne samouprave in države vključili bistveni elementi, določeni v zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Markočič je v današnji izjavi po srečanju s poslovnežem Miho Kozamernikom povedal, da z odločitvijo KPK ni seznanjen, da pa pozdravlja vsako pobudo, ki doprinese k boljšemu delu občine in njenih služb, ter da bo priporočila KPK predal občinskim službam, da jih upoštevajo.

Ob tem je župan spomnil, da je izolska občina nepremičnine vedno prodajala po ustaljenem postopku, po katerem so nepremičnine, predvidene za prodajo, najprej vključili v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, nato pa sta zadeve obravnavala in potrjevala tako pristojni odbor občinskega sveta kot tudi sam občinski svet.

Prav zato je Markočič prepričan, da bi že občinski svet opozoril, če bi bilo s konkretno prodajo karkoli narobe. V konkretnem primeru občina prodajnega postopka ni izpeljala drugače kot prej ali pozneje. "Res pa gre za veliko območje in verjetno je bilo tudi zaradi tega kupcev manj," je dodal.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija