GLOBALNO PREPOZNANA ODLIČNOST: Univerza na Primorskem uvrščena na lestvico najboljših svetovnih univerz

Koper

Univerza na Primorskem se je uvrstila na svetovno lestvico univerz THE Times Higher Education za leto 2022 na področju naravoslovnih ved (2022 Times Higher Education Word University Rankings – Physical Sciences), kjer je bila uvrščena v skupino 801–1000.

Times Higher Education World University Rankings 2022 vključuje več kot 1.600 univerz iz 99 držav, zaradi česar je to največja svetovna univerzitetna lestvica. Letošnje uvrstitve so temeljile na več kot 108 milijonih citiranj v preko 14,4 milijonov znanstvenih publikacijah. Skupno je bilo zbranih več kot 430.000 podatkov iz več kot 2.100 institucij, ki so posredovale podatke. THE (Times Higher Education) zagotavlja kredibilne podatke o univerzah za študente, akademsko skupnost, vlade in poslovni svet že od leta 2004. Lestvica univerz je oblikovana z namenom ocene univerzitetnih dosežkov na globalni ravni in z namenom zagotoviti vir, ki omogoča razumevanje različnega poslanstva in uspehov visokošolskih institucij.

❗ DOSEGAMO | REACHING ❗ ???????? Univerza na Primorskem se je uvrstila na svetovno lestvico univerz THE Times Higher...

Objavil/a Univerza na Primorskem / University of Primorska dne Četrtek, 16. september 2021

Ocena posamezne univerze obsega tri glavna področja: raziskovanje, učinke in poučevanje. THE World University Rankings nudi lestvico najboljših svetovnih univerz, s poudarkom na raziskovalnem poslanstvu. Je edina globalna univerzitetna lestvica, ki ocenjuje raziskovalno usmerjene univerze z vidika vseh njihovih ključnih poslanstev: poučevanja (izobraževalno okolje), raziskovanje (obseg, sredstva in ugled), citiranosti (raziskovalni vpliv), prihodki iz gospodarstva (prenos znanja) in mednarodni vidik (zaposleni, študenti in raziskave). Uporablja se trinajst natančno določenih kazalnikov delovanja, ki omogočajo razumljivo in uravnoteženo primerjavo.

Z uvrstitvijo na lestvico najboljših svetovnih univerz je UP dosegla enega svojih ciljev, ki si jih je zadala v svojem Akcijskem načrtu za spremljanje Srednjeročne razvojne strategije UP 2021–2027.