BDP še vedno pada

V Sloveniji se je bruto domači proizvod (BDP) v drugem četrtletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za 1,7 odstotka, je danes objavil državni statistični urad. Na gospodarsko dejavnost še vedno negativno vpliva domače povpraševanje, a je bil vpliv manjši kot v prejšnjih četrtletjih, pozitivno pa vpliva izvoz.

Skupaj se je BDP v prvi polovici leta 2013 zmanjšal za 3,2 odstotka.

BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v drugem četrtletju v primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem zmanjšal za 0,3 odstotka, v primerjavi z enakim lanskim obdobjem pa za 2,2 odstotka.

Na gospodarsko aktivnost še vedno negativno vpliva domače povpraševanje, vendar je bil ta vpliv bistveno manjši kot v preteklih četrtletjih, zato je bilo zmanjšanje BDP bistveno manjše kot na začetku leta.

 

Trošimo manj

Trošenje gospodinjstev se je zmanjšalo za dva odstotka. Trošenje trajnih proizvodov se je povečalo za 2,9 odstotka, trošenje drugih proizvodov pa zmanjšalo za 2,5 odstotka. Ponovno se je zmanjšalo trošenje države, tokrat za 3,1 odstotka.

Zmanjšale so se tudi bruto investicije v osnovna sredstva, in sicer za tri odstotke. Še večji padec so, podobno kot v prvem četrtletju, preprečili posamični, enkratni nakupi investicijskih proizvodov v tujini, predvsem transportne opreme, druge opreme in strojev. Investicije v omenjene investicijske proizvode so se povečale za devet odstotkov. Ponovno pa so se zmanjšale investicije v gradbene objekte, in sicer za 11,1 odstotka.

Izvoz se je povečal

Pozitivno pa je na gospodarsko aktivnost podobno kot v preteklih četrtletjih vplivalo zunanje povpraševanje. Izvoz se je povečal za dva odstotka, uvoz pa je ostal na približno enaki ravni kot leto prej. Saldo menjave s tujino je k rasti prispeval 1,5 odstotne točke. Statistični urad pri tem poudarja, da so bili pogoji menjave ugodni - indeks 101,8, kar je je pozitivno vplivalo na dodano vrednost gospodarstva v drugem četrtletju.

Dodana vrednost se je sicer ponovno najbolj zmanjšala v gradbeništvu, za 11,1 odstotka. V finančnih in zavarovalniških dejavnostih se je zmanjšala za 7,1 odstotka, v predelovalnih dejavnostih pa za 2,1 odstotka. Neto davki na proizvode so se zmanjšali za 1,6 odstotka, medtem ko so se v prvem četrtletju za 12,4 odstotka.