B2B@EUSAIR FORUM 2021: Virtualni mreženjski dogodek in priložnost za sklepanje novih poslovnih in projektnih partnerstev

Koper

Center za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem, ki deluje pod okriljem Fakultete za management, kot član evropske podjetniške podporne mreže Enterprise Europe Network in glavni organizator mednarodnega virtualnega mreženjskega dogodka "B2B@EUSAIR FORUM 2021", organiziranega v okviru slovenskega predsedovanja EU makro-regionalni strategiji Jadranske in Jonske regije (EUSAIR), vabi raziskovalce, podjetja, raziskovalne ustanove, razvojne agencije in ostale k prijavi in aktivnemu mreženju z raziskovalno-razvojnimi organizacijami, univerzami, tehnološkimi parki in drugimi deležniki iz Jadransko-jonske regije, v luči sklepanja novih poslovnih, tehnoloških in projektnih partnerstev za prihajajoče razpise programa HORIZON EUROPE in ostalih čezmejnih, regionalnih oz. transnacionalnih programov.

Mreženjski dogodek se bo odvijal v torek, 11. maja 2021, med 10. in 19. uro, prek spletne platforme za virtualno poslovno mreženje, o njem pa smo se pogovarjali s Sebastjanom Roso, ki na Centru za razvoj in prenos znanj UP FM skrbi za omenjeni projekt.

Kakšen je namen tega dogodka?

Namen virtualnega dogodka B2B@EUSAIR FORUM 2021 je ponuditi priložnost podjetnikom iz držav EUSAIR območja za poslovno mreženje in sklepanje novih poslovnih povezav oz. sodelovanj. Obenem pa je dogodek namenjen tudi drugim, npr. univerzam, raziskovalno-razvojnim institucijam, agencijam, tehnološkim parkom, inkubatorjem in drugim podjetniškim podpornim institucijam, ki želijo sklepati nova raziskovalno-razvojna in projektna partnerstva za skupne prijave projektov na razpise programov EU.

Izraz "mreženjski dogodek" verjetno ni poznan vsem. Kaj v bistvu pomeni?

Mreženjski dogodek je dogodek, kjer se podjetniki, raziskovalci in drugi srečujejo, se drug drugemu predstavijo, povedo kaj počnejo, kakšne načrte in cilje imajo, predstavijo svoje storitve, produkte, projekte in iščejo možnosti za sodelovanje z drugimi. V času COVID-19 pandemije se je večina teh dogodkov preusmerila v virtualno obliko, zato sestanki potekajo virtualno prek za to posebej razvite spletne platforme, ki jo uporabljamo tudi za podporo našemu dogodku.

Kaj lahko kot podjetje s sodelovanjem na takem dogodku pridobi? Kaj jim lahko raziskovalna institucija nudi oziroma v kakšnem okviru so možna sodelovanja?

S sodelovanjem na mreženjskem dogodku lahko podjetniki stkejo nove poslovne stike s podjetji iz tujine, iščejo in se dogovarjajo za poslovna sodelovanja ter sklepajo kratkoročna ali morebiti celo dolgoročna sodelovanja. Na dogodku bodo sodelovali tudi raziskovalci in drugi predstavniki raziskovalnih institucij iz držav, ki jih pokriva iniciativa EUSAIR. Njihov namen udeležbe na dogodku je predvsem mreženje z namenom iskanja in sklepanja projektnih partnerstev za oblikovanje projektih predlogov za prijave na prihajajoče razpise programov EU.

Je pomembno s čim se ukvarja podjetje, ki bi želelo pristopiti oziroma ali so že določena področja oz. sektorji, ki jih pokriva ta mreženjski dogodek?

Mreženjski dogodek je usmerjen na prioritetne tematike iniciative EUSAIR, ki pokrivajo morje in z morjem povezane ekonomske dejavnosti, področje poslovnih aktivnosti povezovanja regije kot so storitve transporta, logististike, transportnih mrež in povezovanja obmorskih mest z zaledjem, dejavnosti okoljevarstva in zagotavljanja kakovosti okolja, primer tega so tehnologije čiščenja voda, desalinizacija in storitve in proizvodi na področju trajnostnega turizma kot so digitalizacija turizma in zelenih turističnih storitev, nove tehnologije ali aplikacije za turizem v obdobju po COVID-19 pandemiji, trajnostni turistični izdelki in storitve, vključevanje valorizacije kulturne dediščine v turizmu s pomočjo digitalizacije, storitve ali proizvodi trajnostnega zelenega turizma na obalnem območju, trajnostni gastronomski turizem in HORECA storitve.

Ali bodo sodelovale institucije iz vse Evrope ali zgolj Slovenije? Morda iz vsega sveta?

Sodelovala bodo podjetja, predstavniki univerz, raziskovalnih inštitutov in drugi iz držav, ki jih pokriva iniciativa EUSAIR. Vanjo so vključene države Slovenija, Italija, Hrvaška, BiH, Srbija, Črna Gora, S. Makedonija, Albanija in Grčija. Zagotovo pa se bo dogodku pridružil še kdo izven naštetih držav.

Koliko prijav pa pričakujete?

K soorganizaciji dogodka je pristopilo prek 30 podjetniških podpornih organizacij iz EUSAIR držav. Glede na organizirana tovrstna srečanja v preteklih letih pričakujemo približno 200 udeležencev. Upamo pa, da nas tokratna virtualna izvedba B2B dogodka preseneti s še večjim obiskom, ker so virtualna mreženja po svoje enostavnejša, hitrejša in z manj stroški, saj jih lahko opravimo iz svoje pisarne, dnevne sobe oziroma iz kjerkoli.

Imate kakšen primer dobre prakse/sodelovanja, ki je prišel kot rezultat podobnega dogodka?

Seveda, vsekakor. Univerza na Primorskem, Center za razvoj in prenos znanj je v letošnjem letu že sodeloval kot so-organizator na nekaj tovrstnih dogodkih in v okviru enega izmed njih smo slovenskemu raziskovalnemu inštitutu pomagali oblikovati projektni konzorcij partnerjev, s katerimi so skupaj prijavili raziskovalno-razvojni projekt na razpis "EU GREEN DEAL" programa HORIZON 2020. V drugem primeru pa smo podjetju iz Sežane, ki je razvilo inovativno metodo identifikacije in ločevanja odpadkov pomagali k navezavi stikov z nekaj tujimi podjetji, s katerimi so trenutno v pogovorih za pilotno testiranje njihove tehnologije.

Kje lahko zainteresirani najdejo več informacij o dogodku in kje se lahko prijavijo?

Več informacij o dogodku lahko najdete na uradni spletni platformi dogodka, kjer je možna tudi registracija za sodelovanje na B2B dogodku. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za razvoj in prenos znanj (CRPZ UP FM): Sebastjan Rosa: sebastjan.rosa@upr.si ali 05/663 77 87.