parkirišče
Pol ure brezplačnega parkiranja v Trstu

V Trstu bodo v nekaterih mestnih predelih uvedli pol ure brezplačnega parkiranja. Možnost brezplačnega parkiranja bodo uvedli v vseh conah z modro tarifo....