trst
ZA PRAVICO NE BO VEČ TREBA PLAČEVATI? To dvoje so zagotovili Pisaniju v deželnem svetu Furlanije

"Venomer beležimo primere zapletanja z nečim, kar ne bi smelo predstavljati nobene težave," je na nedavnem zasedanju deželnega sveta Furlanije-Julijske...