POZOR, PRIČAKUJE SE ZASTOJ MED STRUNJANOM IN VALETO! CPK bo opravljal nujna dela na cestišču