ODSLEJ TUDI V ANKARANU: Brezplačno psihosocialno in pravno svetovanje

Ankaran

Občina Ankaran od julija sofinancira nov program brezplačnega psihosocialnega in pravnega svetovanja občanom Občine Ankaran, ki ga izvaja Zavod Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS).

Namen programa je nudenje individualnega psihosocialnega ter pravnega svetovanja občanom Občine Ankaran, ki se znajdejo v različnih osebnih stiskah. Zavod PRIMSS nudi celostno podporo posameznikom pri reševanju vsakdanjih težav in stisk, kar pomeni, da upošteva vse ravni posameznikovega funkcioniranja - na biološki, psihološki in socialni ravni. "Na podlagi naših dosedanjih izkušenj smo spoznali, da pravni problemi izhajajo iz osebnih stisk ali pa ravno obratno – osebne stiske se razvijejo kot posledica nezmožnosti reševanja pravnih problemov. Psihološki in socialni ter pravni problemi so neločljivo povezani in le celovita obravnava lahko dolgoročno opolnomoči posameznika," sporoča Nikolina Jeretič, strokovna vodja PRIMSS.

Svetovanja potekajo ob petkih od 8. do 15. ure v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v Ankaranu. Ostale delovne dneve pa se Ankarančani lahko zglasijo tudi v PRIMSS-ovih prostorih v Kopru (Gortanov trg 15) za psihosocialno svetovanje in v Izoli (Koprska ulica 18) za pravno svetovanje. Obisk je možen po predhodnem dogovoru za psihosocialno svetovanje po elektronski pošti nikolina.jeretic@primss.si ali po telefonu 041 360 913 ter za pravno svetovanje po elektronski pošti maja.jerman@primss.si ali po telefonu 040 900 399 (prav tako vsak delovni dan od 9. do 15. ure) .

Dom družbenih dejavnosti v Ankaranu

Celostna obravnava osebne stiske človeka

Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) je neprofitni zavod, ki izvaja dejavnosti psihosocialnega in pravnega svetovanja, neformalnega izobraževanja in organizacije javnih dogodkov s ciljem izboljšanja kakovosti življenja dijakov, študentov, mladih, ranljivih skupin in zainteresirane javnosti.

"Na PRIMSS-u smo zaznali, da veliko posameznikov potrebuje strokovno pomoč, vendar si je, kljub dostopnim cenam naših storitev, ne more privoščiti. V pogovoru s Centrom za socialno delo Koper smo lani sklenili, da je potrebna dodatna podpora s strani nevladnega sektorja, ki bi lahko razbremenila delo že precej obremenjenih strokovnih delavcev in doprinesla h kakovosti celovite in poglobljene obravnave posameznih primerov," dodaja strokovna vodja zavoda PRIMSS.

Nikolina Jeretič in Maja Jerman

Brezplačna psihosocialna pomoč tudi v Kopru in Izoli

PRIMSS trenutno izvaja program brezplačne psihosocialne pomoči za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper, v katerega je od leta 2017 vključenih več kot 80 oseb in s katerimi je opravljenih več kot 700 svetovalnih ur. Več let pa se izvaja program brezplačnega pravnega svetovanja za socialno ogrožene občane Občine Izola.

Z letošnjim letom PRIMSS izvaja program brezplačnega psihosocianega in pravnega svetovanja za občane Ankarana, kar je dodana vrednost v smeri celovite obravnave posameznikov v stiski. Na podlagi preteklih izkušenj dela z ljudmi na PRIMSS-u zaznavajo, da je šele celovita obravnava najbolj učinkovita pot do reševanja trenutnih težav, ki jih posamezniki doživljajo. V tej luči se na PRIMSS-u prizadevajo, da bodo v prihodnjem obdobju dobili priložnost nudenja celovite obravnave tudi v Kopru in Izoli.

Pravno svetovanje z različnih področij

"Na PRIMSS-u smo lansko leto obravnavali skupaj 281 uporabnikov, ki so koristili storitve pravnega in psihosocialnega svetovanja. Naš cilj je, da se uporabnikom čim bolj približamo in zato skušamo zaobjeti različen sklop pravnih storitev, znotraj katerih nudimo pravno svetovanje iz več področij od upravnega, do civilnega prava, kot so delitev dediščine, odškodnine, izvršbe, vprašanja iz družinskega prava in iz delovnopravnega področja, skratka naše storitve segajo do meje, od koder je nadalje potrebno že zastopanje z odvetnikom. Poleg tega pa se posamezniki na nas obračajo tudi za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, npr. za denarno socialno pomoč, otroški dodatek, dohodnino itd. Na PRIMSS-u smo tudi močni zagovorniki alternativnega reševanja sporov, saj verjamemo v moč pogovora in smo na voljo tudi za mediacijo," navaja Maja Jerman, pravna svetovalka PRIMSS.

Na PRIMSS-u pojasnjujejo, da psihosocialno svetovanje vključuje tudi spremstvo na določene institucije in pomoč pri komunikaciji z institucijami, kadar sami tega niso zmožni ali pa zakonodaja posebej predvideva možnost spremstva. Več podrobnosti o delu Zavoda PRIMSS si lahko preberete v letnem poročilu za leto 2017 tukaj.

Živa knjižnica

Zavod Primorsko svetovalno središče (PRIMSS)

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je Zavod PRIMSS ustanovila leta 2007 v namen nudenja brezplačne in kakovostne pomoči in svetovanja mladim. V obdobju desetih let je PRIMSS s svojimi področji delovanja pridobil širšo družbeno vlogo v lokalni skupnosti, saj sodeluje s tremi obalnimi občinami in razvija projekte, ki se tičejo širše družbene problematike, kot partnerska organizacija pa so uspešno sodelovali v mnogih drugih projektih, tudi čezmejnih.

Neprofitni zavod ponuja storitve subvencioniranega psihosocialnega in brezplačnega pravnega svetovanja za dijake in študente, ki je dostopno tudi ostali širši javnosti. Izvaja neformalno praktično usposabljanje za mlade svetovalce, ki omogoča pridobivanje osnovnih znanj in izkušenj v okviru psihosocialnega svetovanja.

Poslikava semedelskega podhoda

Poleg svetovanja tudi organizacija dogodkov in projektov

PRIMSS organizira tudi dogodke in strokovne delavnice za delo z mladimi, osveščanja javnosti o pomembnosti duševnega zdravja ter spoštovanja in sprejemanja različnosti. Pred kratkim so tako “odprli” že četrto Živo knjižnico, izvedli in posneli tretji socialni eksperiment ter organizirali poslikavo semedelskega podhoda.

V letu 2017 je potekal tudi projekt "STOP spletni propagandi terorizma" v sklopu katerega so izvedli 57 interaktivnih delavnic ter zajeli približno 1650 dijakov iz srednjih šol po celi Sloveniji, izdali spletno publikacijo ter izdelali animacijo. Namen delavnic je bilo ozaveščanje o nevarnostih na spletu, predvsem na temo spletnega novačenja v teroristične organizacije, sovražnega govora in spodbujanja k nestrpnosti.

Deli novico: