KAKŠNA BO MOBILNOST V PRIHODNOSTI? Nas bodo v spremembe prisilile naraščajoče cene energentov in globalno segrevanje?

Koper

Transport je eden najpomembnejših onesnaževalcev okolja, zato je ključno vprašanje družbe, kako se bo razvijal v prihodnosti. Kakšen vpliv bo imela pandemija covid-19 in kakšni so prihodnji izzivi za mobilnost v Sloveniji in v drugih evropskih državah? S tem vprašanjem so se ukvarjali partnerji projekta SMILE PLUS, ki so proučevali stanje v Sloveniji, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem. Projekt je sofinanciran iz sredstev programa Interreg ADRION in proučuje mobilnost prve in zadnje milje v urbanih območjih.  V Sloveniji je projekt vodil Regionalni razvojni center, ki je organiziral več dogodkov za strokovno in splošno javnost.

Kakšen vpliv je imela pandemija na naše potovalne navade?

Delo od doma

V pandemiji smo osvojili smo novo prakso 'delo od doma', prednost takega načina dela pa je bila zmanjšana potreba po potovanjih in po parkirnih površinah. V večini podjetij doma in v tujini se je izkazal tak način dela kot zelo učinkovit, saj po eni strani omogoča fleksibilnost dela in večjo produktivnost, po drugi pa zmanjšuje stroške delodajalcem. Zaposleni pričakujejo, da se bo hibridni sistem v nekaterih okoljih vsaj delno ohranil.

Spremembe nakupovalnih navad

Nakupovane navade so se v pandemičnem letu preselile na splet, spletna trgovina pa je doživela večkratno rast. Dostavna podjetja so bila postavljena pred nov izziv, saj so se bila primorana hitro prilagoditi na nove razmere. Brezstična dostava, paketomati, manjša električna dostavna vozila so bile le nekatere izmed novih rešitev, ki so jih podjetja uvedla za hitrejšo in bolj učinkovitejšo dostavo. Pri tem so veliko prednost imela tista podjetja z digitaliziranimi storitvami, ki so se lahko hitreje prilagodila na nove razmere v času korone. 

Kolo in hoja sta postala privlačnejša

Ko se je javni prevoz v Sloveniji ustavil oziroma močno omejil, so ljudje začeli iskati alternativne oblike premikanja za svoje vsakodnevne opravke. Poleg povečane uporabe osebnega avtomobila je tudi kolo pridobilo svoj delež v transportu, obenem pa so ljudje nekatere vsakodnevne razdalje začeli opravljati peš. Z vrnitvijo življenja v stare tirnice je večina ponovno prešla na svoje pretekle navade glede uporabe prevoza, nekateri pa so pričeli uporabljati alternativne oblike, kot so e-skiroji ali e-kolesa.

Javni prevoz

Izvajalci javnega potniškega prometa v Sloveniji po pandemiji zaznavajo večjo uporabo javnega prevoza predvsem pri starejših in mlajših (zaradi uvedbe brezplačne oziroma cenejše mesečne vozovnice za javni prevoz), medtem ko je uporaba med zaposlenimi ostala na enakem nivoju oziroma se je zmanjšala.

Kakšna bo mobilnost v prihodnosti?

Strokovnjaki so mnenja, da smo kot družba ob izhodu iz koronakrize na razpotju: da nadaljujemo po stari poti in se vrnemo v osebne avtomobile ali da začnemo razmišljati o alternativnih oblikah mobilnosti.

Načrtovalci mobilnostih politik so sedaj pred pomembno nalogo, da oblikujejo celostne storitve, ki bodo privlačne uporabnikom, tudi tako da jim bodo prihranile čas in denar. Med ukrepe lahko uvrstimo tiste, ki bodo olajšali uporabo koles in izboljšali varnost hoje, ki bodo spodbujali delo od doma ter tiste, ki bodo podprli alternativne rešitve transporta blaga na način, da se bo zmanjšala okoljska obremenitev.

V Sloveniji po pandemiji sicer ne pričakujemo večjih sprememb v potovalnih navadah ljudi, gotovo pa bodo imeli v prihodnosti zelo veliko težo tudi drugi dejavniki, kot so naraščanje cen energentov in podnebne spremembe.

Več informacij o projektu: SMILE PLUS.