BURNO DOGAJANJE V DEŽELNEM SVETU FJK: Več članov organizacij slovenske manjšine odstopilo

Trst

V italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina (FJK) so prejšnji teden odstopili člani deželne posvetovalne komisije iz vrst Sveta slovenskih organizacij (SSO) in stranke Slovenska skupnost (SSK). Kot glavni razlog za odstop so navedli dogajanje v zvezi s slovenskima glasbenima ustanovama, piše časnik Primorski dnevnik.

Predsednik SSO Walter Bandelj, ki je v petek posredoval obvestilo o odstopu, je kot glavni razlog za odstop navedel četrtkovo burno dogajanje v deželnem svetu v zvezi z Glasbeno matico in Centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel.

Protestni odstop iz komisije so napovedali še Drago Štoka, Julijan Čavdek, Riccardo Ruttar in Marco Jarc.

Deželni svet FJK je v četrtek na predlog odbornika FJK Giannija Torrentija odločil, da na deželnem seznamu slovenskih ustanov, ki skrbijo za vzgojo in ter izvenšolsko izobraževanje mladih ne bo več Glasbene matice in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, temveč ustanova, ki bo nastala iz spojitve dveh glasbenih šol slovenske manjšine.

Temu je ostro nasprotoval zastopnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. Odbornikov predlog je označil za udar in za nedopustno poseganje v dejavnost glasbenih šol in tudi slovenske manjšine. Torrenti je pojasnil, da je popravek povsem v skladu z ukrepom deželnega parlamenta, ki je svoj čas namenil 150 tisoč evrov izredne pomoči centru Komel z namenom, da pospeši postopek združitve s šolo Glasbene matice. Gabrovec je Torrentijev predlog ocenil kot od zgoraj vsiljen ukrep in kot veliko nerodnost, "saj je Dežela s tem grobo posegla v samostojno odločanje glasbenih šol, ki uspešno sodelujeta".

Walter Bandelj (levo) in Drago Štoka (desno)

FJK "pozablja", da denar ni deželni, temveč državni

Posvetovalna komisija FJK za slovensko narodno skupnost je bila oblikovana na osnovi deželnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2007. Komisijo sestavlja deset članov, na njej pa razpravljajo o vprašanjih, ki zadevajo uresničevanje določil deželnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino.

Po Bandljevem mnenju je deželni odbornik FJK Gianni Torrenti prezrl posvetovalno komisijo, ki ni bila obveščena o njegovem popravku glede slovenskih ustanov. Bandelj je dodal, da je to nedopustno, "saj že spominja na diktaturo".

Dodal je, da FJK "pozablja", da denar ni deželni, temveč državni. "To so sredstva, ki manjšini pripadajo iz zaščitnega zakona, in niso na razpolago politikom, ki si polnijo usta in se delajo lepe pred deželnimi volitvami," je bil kritičen Bandelj.

Bandelj obžaluje, da dežela ni upoštevala mnenja in predlogov posvetovalne komisije, "z nekaterimi sklepi, kot je tisti o glasbenem šolstvu, pa smo bili postavljeni pred izvršenim dejstvom".

Torrenti je po napovedi odstopa dejal, da se da probleme in težave rešiti z dialogom in dogovarjanjem ter da je pripravljen na takojšnje srečanje z Bandljem in drugimi člani komisije. Zavrnil je obtožbe, da je šlo pri glasbenih ustanovah za politično dejanje, po njegovem je primer administrativno-birokratske narave.

Deli novico: